Retrato de Elisa Martínez

Elisa Martínez Torrentó

Llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració (UB), Màster en Dret públic i organització administrativa (UPF) i Postgrau en Reparcel·lacions i compensacions urbanístiques (UPC). Formada en les especialitats d’urbanisme i habitatge, ha estat funcionària de diferents ajuntaments adscrita a l’àrea d’urbanisme (àmbits de planejament, gestió i llicències), i des de fa 15 anys treballa a l’Institut Català del Sòl gestionant projectes de regeneració urbana.