Retrato de Alberto Alegret

Alberto Alegret Burgués

Formació com Arquitecte, Doctorat per la Universitat Politècnica de Catalunya, va completar la seva formació amb la Diplomatura en Direcció General d'Empreses en IESE (PDG); és Diplomat en Arquitectura Legal i Forense (DALF) per la Universitat Pompeu Fabra, i està distingit amb el Recognised European Valuer (REV) per The European Group of Valuers Assotiations (www.tegova.org), és membre de l'Associació Espanyola de Valoracions Immobiliària i Urbanístiques (www.aeviu.es), col·legiat en el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (www.coac.cat) i membre de la seva Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors (AAEPFMC).

La seva labor professional es desenvolupa dins de la societat professional CEIAM cabré alegret, experta en arquitectura i urbanisme des de fa més de 35 anys.

Respecte de l'experiència en l'edificació, comprèn haver projectat i dirigit més 55.000 m2 de sostre, en edificis plurifamiliars, nau industrial, habitatges unifamiliars, reformes en edificis plurifamiliars, habitatges unifamiliars, canvi d’ús, i locals comercials.

Respecte de la seva experiència en la realització de dictàmens pericials, ha elaborat i defensat més de 1100 dictàmens pericials d'edificació, d'urbanisme i valoracions en litigis de construcció, fiscalitat, herències, hipotecari, concursal, expropiatoris, etc…

És Professor convidat del Màster de la UPC “Valoracions Immobiliàries. European Màster” , i autor de diversos articles, llibres i ponències, sobre arquitectura legal, valoració i gestió immobiliària i urbanística, en la Revista Científica ACE de la UPC, i sobre la professió dels Arquitectes “A on vas arquitecte (Wolters Kluver, 2011), i la Tesi doctoral “El valor de la Sagrada Família”.