Jornada tecnica iluminacion
Edificació i rehabilitació |
Edificació i rehabilitació

Jornada Tècnica Online | Iluminarchte: Art, Ciència, Tecnologia i Llum sostenible per al teu espai

Compartir
Localització: Streaming
Demarcació: Barcelona
Data d'inici: 8 Oct 2020
Durada: 1h 30 min
Horari: 12:00 - 13:30 h

En aquesta Jornada Tècnica del Campus Professional on-line s'analitzarà com dissenyar espais orientats a l'ús de les persones: dissenyar una il·luminació que maximitzi el comfort visual de les persones i al mateix temps, que minimitzi el consum energètic i utilitzi materials responsables amb el planeta.

El programa de la jornada és el següent:

  • Quins tipus d'il·luminació produeixen danys en el sistema visual
  • Perquè un baix cost de compra avui és una alta despesa a futur
  • Que es pot especificar en la il·luminació per ajudar a ue no s'acabin els recursos naturals
  • Com consumint la meitat d'energia es pot veure el doble de bé
  • El món que veus no és el món que sembla
  • Perquè en il·luminació, la qualitat és millor que la quantitat
  • Com es pot augmentar la productivitat amb la il·luminació
  • Fins a quin punt pots transformar un espai anb una bona il·luminació
  • Com és realment la il·luminació natural. Aprèn a aconseguir-la en espais d'interior
  • Hi ha solucions d'il·luminació amb lED que són una Involució.  Saps com reevolucionar?

La jornada anirà a càrrec de Moisès Domingo (Director general) i David Pérez (Gestor de projectes a Catalunya).

Col·laboradors