Portada del treball de Javier Duarte
Treball d'estudiants

Regeneració urbana per a la millora de l’habitabilitat

Javier Duarte

Treball fet per Javier Duarte durant el curs Cap al disseny de carrers més habitables. Se centra en com fer més habitable la zona de Barcelona de Via Augusta.

Javier Duarte
Pía Fontana i Miguel Mayorga
Cursos
2020-2021
Territori i urbanisme

La Via Augusta és un carrer de Barcelona situat als districtes de Sarrià - Sant Gervasi i Gràcia. El seu traçat correspon al del tren de Sarrià, anterior a la urbanització de la major part del territori per on passa. El tren hi havia passat primer a nivell i després en rasa, fins que a mitjans del segle passat va ser soterrat configurant en bona part la Via Augusta.

Actualment la via Augusta té dos trams amb una configuració diferent: un primer tram entre l’Avinguda Diagonal fins al carrer Balmes, configurat a mode de Rambla amb voreres laterals i una rambla central, i a partir del carrer Balmes i fins els accessos a la C-16 amb una configuració de dues voreres, relativament estretes i amb una forta presencia de l’espai destinat a la mobilitat en vehicle privat.

Altres projectes d'estudiants
trabajo angel serrano
proyecto agora portada
Valors 01
Portada trabajo Ana Robles
Portada del treball de Javier Duarte