Escola Estiu curso CTE
Cursos
Formació Online

Escola d'Estiu | Curs pràctic CTE. Requisits d'estalvi energètic

Compartir

Quins són els edificis de consum d’energia gairebé zero? Com es pot complir amb el requisit d’estalvi d’energia primària dels fons Next Generation? En aquest curs sobre el document bàsic d'estalvi d'energia del CTE 2019 respondrem aquests dubtes mitjançant casos pràctics.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 31 de maig (inclòs), pots beneficiar-te d'un 10% de descompte addicional.

Dates: -
Modalitat: Online
Edició: 6a
Direcció: Ainhoa Mata - César de Cara
Durada: 12 h
Idioma: Català
Horaris: Dimarts de 15:30 a 18:30
Presentació

Els edificis consumeixen el 27 % de l’energia de Catalunya, percentatge que s’eleva al 40 % a Europa. El nostre paper com a professionals dels sector de la construcció és fonamental per poder disminuir el consum energètic als edificis, i ajudar a revertir la situació d’emergència climàtica en que ens trobem. El Document Bàsic d’Estalvi d’Energia del Codi Tècnic de l’Edificació contribueix a aquesta reducció de consum d’energia, establint els paràmetres que han de complir els edificis d’energia gairebé zero, les transmitàncies màximes dels tancaments, la contribució d’energia renovable mínima han de tenir els edificis... 

El 60 % dels edificis a Catalunya és anterior a 1980, i per tant, a falta de rehabilitació, no disposa d’aïllament tèrmic. Aconseguir que la rehabilitació energètica deixi de ser una excepció i sigui una realitat generalitzada és el gran repte del sector de la construcció. Per assolir-lo és necessari l’impuls de l’administració, la implicació del sector privat i la conscienciació de la ciutadania.

La nova directiva europea sobre eficiència energètica als edificis prevista per 2023, donarà una gran empenta a la rehabilitació.

Els fons Next Generation són un pla de recuperació sense precedents, per sortir de la crisi causada  per la pandèmia de la COVID 19. Els quatre eixos principals d’aquest pla són la transició ecològica, la transició digital, la cohesió territorial i social, i la igualtat de gènere. Una part important d’aquests recursos són per la rehabilitació dels edificis, establint com a marc comú a les ajudes, que cal reduir el 30% del consum d’energia primària no renovable de l’edifici.

Aquest curs ens ajudarà a aplicar el Document Bàsic d’Estalvi d’energia als nostres projectes de rehabilitació i obra nova, contribuint a que el parc dels edificis arribi a ser més sostenible energèticament. Alhora, als exercicis es plantejarà quines mesures de rehabilitació compleixen amb el Codi Tècnic de l’Edificació i amb el requisit d’estalvi del 30% en consum d’energia primària no renovable, necessari per accedir als fons Next Generation.

Si vols ampliar els teus horitzons professionals en aquest camp, pots cursar també els següents cursos: Instal·lacions i eficiència energètica a l’edificacióEdificis nZEB – Estàndar Passivhaus i Certificació energètica: HULC. Tampoc et pots perdre el postgrau en arquitectura sostenible.

També et convidem a llegir aquests articles en el nostre blog Perspectiva sobre Els millors cursos sobre eficiència energèticaCE3X, la certificació energètica més eficaç i L'estàndard Passivhaus.

 

Objectius

 1. Entendre el context normatiu europeu sobre eficiència energètica als edificis.
 2. Conèixer l’àmbit d’aplicació i el els requeriments del document bàsic d’estalvi d’energia (DB HE del CTE).
 3. Consolidar dels conceptes bàsics implicats en matèria d’eficiència energètica.
 4. Verificar el compliment d’aquesta normativa en casos pràctics.
 5. Verificar en els casos pràctics, quines mesures de rehabilitació compleixen amb la reducció del 30% de consum d’energia primària no renovable dels fons Next Generation.

Part pràctica:

Conèixer les diferències en els Documents Bàsics HE 0 i HE1 vigents respecte la seva versió anterior, des del punt de vista pràctic i per mitjà dels programes informàtics reconeguts simplificats CE3X, que s’utilitzaran per part dels alumnes durant el curs. Dotar els alumnes d’eines per que els seus edificis puguin assolir les exigències actuals d’estalvi energètic, per mitjà de millores passives i actives. Comprovació que les mesures de millora serveixen per complir amb el reducció de consum energètic de les ajudes de rehabilitació dins dels fons Next Generation..

Destinataris

Persones implicades en el procés de disseny i construcció dels edificis i les rehabilitacions: equips d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeries, enginyeries tècniques...

El curs es centrarà en explicar les diferències respecte el CTE anterior i en les estratègies per complir els requeriments normatius i dels fons Next Generation.

Metodologia

 • Format: Les sessions seran via streaming. L'aula virtual permet realitzar consultes via xat en directe i les sessions queden gravades per a poder visualitzar-les a posteriori.
 • Criteris d'exposició: En cada sessió hi haurà una primera part teòrica, on el docent exposarà els continguts de la seva sessió, interactuant amb els alumnes i resolent dubtes. A la segona part es planteja un exercici amb les eines CE3X. L’alumnat tindrà un temps per resoldre l’exercici de forma individual al seu ordinador, i després, es procedirà a resoldre’l conjuntament a la classe. Els alumnes exposaran les seves reflexions i solucions a problemes plantejats prèviament, amb l'objectiu de potenciar la metodologia “learning by doing”, on l'alumne aprèn a força d'enfrontar-se a problemes reals.
 • Estructura de les sessions: El programa s'estructura en 4 mòduls seqüencials de tres hores cadascun. 
  Els alumnes disposaran d'una plataforma e-learning que està oberta permanentment, a través de la qual poden descarregar-se les anotacions del curs, realitzar consultes fora de l'horari de classe, participar en els fòrums, contactar amb professors i companys, etc.
 • Casos pràctics: Habitatge unifamiliar, edifici plurifamiliar d’habitatges, petit terciari i gran terciari. Calculats amb els programes CE3X, per complir el CTE i el requisit d’estalvi energètic dels ajuts de rehabilitació d’habitatges provinents dels fons Next Generation.

Competències

Al finalitzar el curs es disposarà d’eines per verificar el compliment del Document Bàsic d’Estalvi d’Energia del Codi Tècnic de l’Edificació, en diferent usos d’edificis.

Programa

Sessió 1. Com utilitzar l’eina CE3X. Definició geomètrica, tancaments, transmitància tèrmica i proteccions solars.

 • Reial decret 390/2021 que regula l’àmbit de la certificació energètica d’edificis.
 • Exercici d’habitatge unifamiliar amb CE3X. 

Sessió 2. CTE 2019 HE0 Limitació del consum energètic i DB HE1 Condicions per al control de la demanda energètica

 • Exercicis de verificació del compliment del CTE en obra nova i existent, d’habitatge unifamiliar.
 • Ajuts Next Generation i exercici sobre la justificació d’estalvi energètic en el marc dels ajuts.

Sessió 3. CTE 2019 DB-HE

 • DB HE3 Condicions de les instal·lacions d’enllumenat. 
 • DB H4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària. 
 • DB HE5. Generació mínima d’energia elèctrica.
 • Verificació del CTE 2019 DB-HE d’exercici d’habitatge plurifamiliar.
   

Sessió 4. Exercici d’habitatge plurifamiliar: revisió dels requisits dels ajuts de rehabilitació d’habitatges

 • Exercici de petit i gran terciari.
 • En els exercicis es verificarà el compliment del CTE DB-HE1 i la reducció de consum d’energia primària del 30% segons els fons Next Generation.
Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
204 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
178,5 €
COAC Estudiant
178,5 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
154 €

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Entitats col·laboradores