Neuroarquitectura aplicada a proyectos
Cursos
Formació Online

Curs | Introducció a la Neuroarquitectura aplicada al projecte arquitectònic

Compartir

Un curs sobre com la neuroarquitectura ens ajuda a comprendre la dimensió intangible del projecte arquitectònic. L'experiència sensorial es construeix en interactuar amb l'espai i constitueix un eix fonamental pel que fa al binomi espai-benestar. En aquesta formació s'aborda com implementar aquests coneixements a la pràctica professional.

Aquesta formació correspon al Mòdul 1 del postgrau en Neuroarquitectura.

Dates: -
Modalitat: Online
Edició: 5a
Direcció: Alba Méndez García - Ana Mombiedro Lozano
Durada: 20 h
Idioma: Castellà
Horaris: Dimarts i dijous de 16:00 a 18:30 h
Presentació

L'espai és un element fonamental a l'hora de tenir cura de la nostra salut emocional. La neuroarquitectura és la primera àrea de coneixement centrada en l’estudi de les reaccions neurofisiològiques als estímuls sensorials produïts per l’entorn natural i artificial. És la primera disciplina que ens proporciona resultats objectius aspirant a determinar quins processos neuronals produeixen les nostres reaccions conscients i inconscients en interactuar amb l'entorn.

Així mateix, un altre dels seus trets distintius és que té un enfocament basat en l'experiència de l'usuari oferint solucions centrades en la comprensió de les experiències i els comportaments espacials i emocionals de les persones a l'entorn. D'altra banda, cada cop hi ha més grups de recerca que aporten noves evidències científiques al voltant d'aquesta temàtica que ens permeten als professionals que ens dediquem al disseny d'espais, prendre decisions informades i poder argumentar-les davant dels nostres clients.

Objectius

1. Entendre conceptes relacionats amb el costat intangible de l'arquitectura: com ara neuroarquitectura, biofília, equilibri emocional, neurodiversitat, disseny inclusiu, accessibilitat universal, cicle circadià, human centered lighting…

2. Conèixer evidències científiques publicades en els darrers anys que demostren com l'entorn tant construït com natural afecten el nostre benestar i així poder prendre decisions informades.

3. Entendre com el nostre cos i la nostra ment responen als estímuls de l’entorn. Per adquirir habilitats que permetin comunicar el valor dels projectes des duna perspectiva centrada en l’usuari.

4. Aprendre una metodologia de treball per a disseny centrat en la persona. Gràcies a:

 • Conèixer sobre com funciona el cos humà en diferents moments vitals, això facilitarà adequar els projectes arquitectònics a cada usuari.
 • Coneixement per analitzar les necessitats dels usuaris mitjançant l’ús de metodologies heretades de totes aquelles disciplines que estudien la relació de les persones amb l’entorn social, natural i construït.
 • Eines per poder prototipar i testejar els projectes abans d'implementar-los.
 • Coneixement per utilitzar evidències científiques com a eines de disseny en els projectes. D'aquesta manera, el dissenyador podrà prendre decisions informades.

Destinataris

Professionals interessats en les reaccions neurofisiològiques de l'ésser humà en la interacció amb l'espai natural i construït, com ara arquitectes, gestors d'espai, dissenyadors d'UX, interioristes, decoradors, sociòlegs, antropòlegs o psicòlegs. No cal cap formació prèvia.

Metodologia

 • Format: online
 • Criteris d'exposició: Les classes duraran 2,5 hores i aniran alternant sessions teòriques tipus masterclass (magistral) de 20-30 minuts, exercicis pràctics de 5-10 minuts (com a elaboració d'esquemes, mapes mentals, definicions o llegendes gràfiques). En algunes sessions es faran petits debats per despertar l'esperit crític (especialment quan es parlin de les aplicacions que la investigació té en el disseny). Els estudiants podran preguntar en qualsevol moment i es resoldran els dubtes amb la màxima concreció i veracitat possible. Sempre que sigui possible es facilitarà la font original i es compartirà la informació de manera objectiva evitant biaixos. Al llarg del curs es farà servir com a referència l'obra de Gaudí per analitzar les sensacions produïdes per l'espai construït a la seva obra.
 • Estructura de les sessions: 8 sessions de 2,5 hores // 17h teoria 3h pràctica
 • Casos pràctics: Representació fenomenològica del que és intangible a l'arquitectura d'Antoni Gaudí (Es donarà a triar entre la Casa Vicens, La Pedrera o La Casa Batlló)
 • Sistema d'avaluació: En acabar el curs s'enviarà un formulari autocorregible que els estudiants hauran de completar amb èxit (5/10 encerts). Igualment, hauran de lliurar les representacions fenomenològiques de l’obr de Gaudí que hagin seleccionat i que anirem fent durant les classes (aplicant les modalitats sensorials estudiades)

Competències

 1. Realitzar un esquema de les principals funcions dels lòbuls del còrtex cerebral
 2. Identificar, almenys, 7 modalitats sensorials i conèixer-ne la representació gràfica
 3. Aplicar, almenys, 4 papers de recerca en el disseny d'espais, coneixent-ne els beneficis en la salut de l'habitant
Programa

Sessió 01: Perspectiva integral – Neuroarquitectura

Es facilita una visió general de l’estat de l’art de les àrees de coneixement dedicades a entendre les relacions entre l’usuari, altres usuaris a l'entorn.

Psicologia ambiental, sociologia i antropologia es troben amb la neurociència i l'arquitectura en diferents punts. Al llarg d'aquest bloc s'estudia com s'entrellacen aquestes àrees amb la pràctica de l'arquitectura partint d'investigacions ja publicades fins ara.

Sessió 02 Perspectiva integral - Human Centered Design

Es presenta la metodologia de treball Human Centered Design (HCD). Aquesta metodologia col·loca les persones al centre del procés de disseny, facilitant la comprensió de les necessitats de tots els actors que conformen cada ecosistema i involucrant-se en el procés de creació. Un altre factor distintiu d’aquest tipus de metodologia és la iteració prèvia a la implementació de les solucions dissenyades per tal de garantir que el disseny tingui l’impacte desitjat. Finalment, un altre tret que caracteritza l'HCD és la presa de decisions basades en evidències científiques, tant a les fases inicials com a les finals.

Sessió 03: Introducció als sentits. La tríada cervell-cos-espai

En aquesta sessió estudiarem amb profunditat el funcionament mecànic de la percepció sensorial amb l'objectiu d'entendre el paper que juga el cos en la construcció de la realitat. Estudi de les modalitats sensorials que construeixen la percepció humana i com es produeix la traducció d’estímuls a realitat percebuda. Es donaran nocions sobre fenomenologia i la importància de tenir-ho en compte per treballar des d'una Neuroarquitectura.

En aquesta sessió s'aprofundeix a les antropometries sensorials. Com podem dissenyar tenint en compte les diferents etapes del neurodesenvolupament dels habitants. Analitzem el paper que juga l'espai en el diàleg cos-ment s'estudiaran arquitectures d'avantguarda que són referència a l'àmbit sensorial i treballs d'arquitectes com Isabella Pasqualini, Maria Auxiliadora Gálvez, Izaskun Chinchilla o arquitectes com Philippe Rahm o Jorn Utzon.

Sessió 04: Homeòstasi i disseny biofílic

El nostre sistema nerviós està programat biològicament per sobreviure en un entorn natural. En aquesta hipòtesi es basa la biofília. La Biofília es defineix com un desig biològic bàsic compartit entre els humans d'estar a prop de la natura i d'altres formes i tipus de vida. En aquesta sessió extrapolem aquestes definicions a la pràctica professional del disseny d’espais.

Sessió 05: Introducció a les emocions

Classe taller del laboratori de representació fenomenològica. S'endinsarà en la implicació d'una modalitat sensorial estudiada a les classes anteriors i s'aplicarà a un projecte de l'arquitecte Antoni Gaudí.

Sessió 06: Introducció a les Affordances

Definició i aprofundiment en les emocions. Durant aquesta sessió es proposaran models per traslladar el coneixement de les emocions al disseny d'espais, donant a conèixer les limitacions actuals així com les oportunitats que ens ofereix la recerca.

Sessió 07: Taxonomia de la Neuroarquitectura

Ordenar el coneixement no només és essencialment humà sinó que resulta extremadament útil per prendre consciència del que s'ha après. A l'àmbit de la Neuroarquitectura, una disciplina emergent, hi ha una gran diversitat de professionals que treballen tant de manera individual com en equip per dissenyar espais que utilitzin les bases de les Neurociències en el disseny. En aquesta sessió s'abordarà una mirada global sobre la pràctica professional anant en profunditat als temes estudiats a les sessions anteriors.

Sessió 08: Reflexió sobre l'estat de l'art de la Neuroarquitectura

Sessió de tancament del curs on repassarem tot l'après i veurem quin potencial té la perspectiva "neuro" en la pràctica professional.

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
384 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
336 €
COAC Estudiant
336 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
288 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Col·labora