Curs aprenentatge
Cursos

Escola d'estiu | Co-creació, disseny i execució d’Espais d’Aprenentatge

Compartir

El curs Co-creació, disseny i execució d’espais d’aprenentatge pretén donar suport a les comunitats educatives i als equips tècnics que es vulguin iniciar o que es trobin en un procés de transformació dels seus espais, amb un acompanyament tècnic i processual.

Activitat organitzada amb la Fundació Bofill i reconeguda pel Departament d'Educació.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 31 de maig (inclòs), pots beneficiar-te d'un 10% de descompte addicional.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial
Direcció: Sílvia Sasot — Mariona Genís — Carles Bárcena — Oriol Marín — Núria Garcia Soto
Durada: 18 h
Idioma: Català
Horaris: Dimarts, dimecres i dijous de 10h-12h
Presentació

Durant la dècada entre 2010-2020 Catalunya ha viscut una tercera Primavera Pedagògica arran de varietat d’iniciatives impulsades des dels propis centres per tal de generar uns projectes educatius propis i singulars. La reflexió compartida sobre les pràctiques i la mirada ha portat a molts centres educatius la necessitat de repensar els seus espais d’aprenentatge perquè aquests estiguin alineats amb el projecte educatiu global.

Des del segle passat han existit varietat de models educatius singulars que conceptualitzaven l’espai com un element més de la pràctica educativa, però no eren pas la majoria. El rol de l’infant i adolescent durant el procés propi l’aprenentatge, l’evidència científica sobre l’aprenentatge, les pràctiques i metodologies dels docents, i l’avaluació són elements clau que han transformat l’activitat de moltes escoles i instituts a dia d’avui (o tot just abans de la pandèmia).

Aquesta és una formació que aporta la mirada arquitectònica com a vincle i suport a les diferents metodologies d’aprenentatge. Parteix de la base que aquesta mirada arquitectònica en si mateixa no té un contingut específic vinculat a la pedagogia però que quan actua com a complement metodològic pot esdevenir un catalitzador d’aquesta.  Aquesta afirmació s’argumenta des de diversos enfocaments. En primer lloc, a partir dels vincles entre l’ambient en el que es produeix l’aprenentatge i els processos d’aprenentatge: la qualitat i la quantitat de llum natural, la temperatura, la qualitat de l’aire, l’estimulació adequada de textures i colors o fins i tot els vincles amb un entorn naturalitzat (Barrett et al. 2015). En segon lloc, a partir de la qualitat estètica de l’espai i la seva organització com a suport als processos d’aprenentatge (Edwards, Gandini, i Forman 2014)

A més a més, recentment, el Departament d’Educació ha publicat la guia per construir i transformar centres docents “Nous aprenentatges, nous espais”, en la que el procés de disseny o transformació dels espais del centre es realitza de forma participativa amb les comunitats educatives. Aquesta formació vol oferir eines de reflexió i gestió per aquestes comunitats.

La primera part del curs aspira a presentar des d’una mirada científica els processos d’aprenentatge, a la vegada que es planteja una mirada als espais i recursos materials que acompanyen. S’iniciaran les sessions de teoria basada en la neurociència de l’aprenentatge, i tot seguit es presentaran exemples  de pràctiques pedagògiques facilitades per espais singulars per tal de preguntar-nos:

 • Quina relació existeix entre els processos d’aprenentatge i els entorns on es desenvolupen?
 • Quins són els elements dels espais que condicionen la pràctica educativa?
 • Quins són els referents pedagògics existents i històrics?
 • Quines són les orientacions i necessitats que motiven la transformació d’espais educatius? Per què es transformen?
 • Quin rol juga l’equip docent i la comunitat educativa?
 • Quins són els elements susceptibles de transformació (des del mobiliari fins l’edificació, patis fins a passadissos) – múltiples escales i intervencions possibles.

Després de conèixer el marc conceptual i teòric la segona part del curs  presentarà una mirada arquitectònica global. S’iniciarà amb el coneixement de la normativa i legalitat vigent que afecta els espais dels centres educatius públics, concertats i privats. Es donarà el context històric legal per comprendre els motius i dificultats per crear i transformar centres educatius singulars en el nostre país. I en paral·lel es presentarà diversitat de processos de transformació dels espais vinculant a la comunitat educativa.

 • Quin és el marc normatiu actual? Quin són els criteris de disseny vigents?
 • Quins són els canvis i tendències presents respecte els criteris de disseny d’espais educatius?
 • Com es gestiona un procés de transformació dels espais?

Els espais interiors i exteriors que acompanyen l’educació d’infants i joves estan condicionats per una capacitats tècniques que afecten al confort tèrmic, acústic, lumínic com també a la sostenibilitat, el consum energètic i el bon rendiment de les infraestructures. A la vegada és important conèixer el funcionament de l’edifici, les circulacions, els recorreguts, la gestió eficient dels espais per també treure el màxim aprofitament.

 • Quins criteris tècnics son clau pel bon funcionament dels espais interiors i exteriors?
 • Quins criteris tècnics son clau pel confort de les persones usuàries dels espais interiors i exteriors? 
 • Com puc millorar i rehabilitar els espais interiors i exteriors del meu centre educatiu?

En la tercera secció temàtica del curs s’introduirà el procés executiu de transformació i les seves fases i etapes, exposant els trets principals de cadascuna sobre els tipus d’intervenció, les fases d’execució, el cost econòmic i el finançament en funció del tipus de centre. Malgrat que els centres públics no disposen de finançament per les transformacions, en alguns municipis els pressupostos participatius es destinen a l’adequació d’espais educatius. Tan en aquestes ocasions, com en els processos participatius per a crear o transformar els edificis educatius, l’elaboració de documents (plans directors) de quines són les prioritats en l’organització de l’espai poden ser de gran utilitat.

 • Com es pot finançar i executar la transformació d’Espais d’Aprenentatge a escoles i instituts públics?
 • Com es pot finançar i executar la transformació d’Espais d’Aprenentatge a centres educatius concertats i privats

I ja per finalitzar el curs es proposarà una metodologia de treball per donar estructura al Pla Director d’Espais d’Aprenentatge de cada centre educatiu de les persones participants, i així poder aplicar els aprenentatges del tot el curs de manera pràctica a la seva realitat diària.  

El contingut del pla director serà semblant al del document pedagògic d’espais que cal elaborar en el procés participatiu de nous centres docents.

 • Diagnosi de les necessitats educatives de l’espai
 • Argumentació pedagògica d’aquestes necessitats

Objectius

L’objectiu general de la formació és el de dotar d’eines de comprensió i gestió de l’espai educatiu per tal que les comunitats educatives que es troben en procés de creació o transformació dels espais del seu centre puguin elaborar i gestionar aquests processos de manera més eficaç i més vinculada a la seva pràctica pedagògica.

Els objectius específics de la formació són:

Objectiu 1. Comprendre els vincles entre les metodologies d’aprenentatge i els espais que les ocupen

Continguts relacionats amb l’objectiu 1:

 • Referents pedagògics històrics i contemporanis en els que l’espai a donat suport a determinades metodologies d’aprenentatge.
 • Orientacions i necessitats que motiven la transformació pedagògica.
 • Els agents i processos vinculats a la transformació de l’espai educatiu: administració, equips d’arquitectura
 • Elements i espais susceptibles a la transformació

Objectiu 2. Conèixer el marc normatiu i arquitectònic de l’espai educatiu:

Continguts relacionats amb l’objectiu 2:

 • Marc normatiu estatal i autonòmic
 • Aspectes de l’arquitectura que cal tenir en compte en la transformació: usos i manteniments dels espais
 • Espais confortables. Aspectes a tenir en compte

Objectiu 3. Obtenir eines de suport a la gestió de la creació o transformació d’un centre educatiu. El pla director

 • Dotar als assistents dels instruments bàsics per a la presa de decisions i accions per a la transformació d’espais d’aprenentatge.
 • Aproximació global al procés de transformació dels espais d’aprenentatge
 • Introducció d’aspectes clau des de la definició dels marcs conceptuals que motiven i orienten la transformació d’espais, fins a la pràctica i part executiva de la transformació.
 • Elaboració del pla director.

Destinataris

El curs està orientat principalment als següents perfils professionals:

 • Direccions i gerències de centres educatius 0-18, ja siguin públiques, privades i concertades.
 • Direccions pedagògiques de centres educatius 0-18.
 • Personal tècnic i professionals de la gestió d’infraestructures educatives 0-18.

En segon grau, el curs també va destinat a:

 • Arquitectes i professionals tècnics que es vulguin introduir en la temàtica.

Nota aclaratòria:

Aquest curs no es planteja des de cap model educatiu concret ja que majoritàriament les persones formadores son arquitectes i per tant no son expertes en aquest àmbit. No obstant, sí que es planteja oferir diversitat de criteris i recursos per tal de que cada participant defineixi el seu propi Pla Director d’Espais d’Aprenentatge segons la seva pròpia perspectiva i mirada sobre l’aprenentatge. Les professores i professors del curs tenen la vocació d’acompanyar cada participant de manera personalitzada i respectant el moment maduratiu del seu centre educatiu.

Metodologia

 • Format: presencial (si hi hagués situació de pandèmia el format serià híbrid o on-line).
 • Criteris d'exposició: Totes les sessions inclouran exposició teòrica, exemples o casos pràctics i dinàmica participativa entre les persones assistents.
 • Estructura de les sessions: 9 sessions de 2 hores.
 • Casos pràctics: Es presentaran casos pràctics de diversos centres educatius (públics, concertats, privats).
 • Visites previstes: Es plantejaran visites a algun centre educatiu en cas que sigui possible.
 • Sistema d'avaluació: 25% participació activa en les sessions i exercicis pràctics proposats i75% entrega final del propi Pla Director d’Espais d’Aprenentatge del centre educatiu.

Competències

 • Capacitat per observar i dialogar sobre els espais d’aprenentatge des de diverses mirades
 • Capacitat per analitzar i establir criteris sobre els espais d’aprenentatge
 • Capacitat per gestionar i prendre decisions sobre els espais d’aprenentatge
 • Capacitat per establir unes primeres bases estratègiques del Pla Director d’espais del seu centre educatiu
 • Capacitat per liderar canvis en els espais d’aprenentatge del propi centre
Programa

Mirada des de l’aprenentatge

 • Sessió 1: Evidència científica sobre l’aprenentatge 0-6 (MP)
 • Exemples sobre pràctiques i espais de referencia (SS)
 • Sessió 2: Evidència científica sobre l’aprenentatge 6-12 (MP)
 • Exemples sobre pràctiques i espais de referencia (SS)
 • Sessió 3: Evidència científica sobre l’aprenentatge 12-18 (MP)
 • Exemples sobre pràctiques i espais de referencia (SS)

Mirada des de l’arquitectura

 • Sessió 4:Normativa i marcs de referència legals. Processos de transformació clàssic i co-creatiu (SS+CB)
 • Sessió 5:Espais d’Aprenentatge amb mirada arquitectònica (interiors, exteriors, circulacions, funcionament)
 • Exemples sobre pràctiques i espais de referencia (SS+CB)
 • Sessió 6: Espais d’Aprenentatge amb mirada d’infraestructures (energia, manteniment, rehabilitació, logística…)
 • Exemples sobre infraestructures de referencia (CB + OM)

Execució dels espais d’aprenentatge

 • Sessió 7: Finançament i execució  d’Espais d’Aprenentatge  en centres educatius públics (MG+CB+OM)
 • Sessió 8: Finançament i execució d’Espais d’Aprenentatge en centres educatius concertats i privats (CB+OM)
 • Sessió 9: Metodologia per generar un Pla Director dels Espais d’Aprenentatge (SS+OM+CB)

Acompanyament individualitzat

Paral·lelament s’intentarà fer una sessió personalitzada per a cada assistent per concretar el seu projecte de Pla Director d’Espais d’Aprenentatge, sempre que les condicions ho permetin.

Bibliografia

 • Barrett, Peter, Yufan Zhang, Fay Davies, i Lucinda Barrett. 2015. Clever classrooms : Summary report of the HEAD project. Manchester: University of Salford.
 • Edwards, Carolyn., Lella. Gandini, i George E. Forman. 2014. I cento linguaggi dei bambini : l’approccio di Reggio Emilia all’educazione dell’infanzia. Reggio Emilia: Junior.

 

Preus i matrícula
Preu General
288 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
252 €
COAC Estudiant
252 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
216 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.