siber
Edificació i rehabilitació |

Jornada Tècnica SIBER: Solucions de ventilació per a habitatges, digitalització dels projectes i eines de suport al prescriptor

Compartir
Adreça: Sala Rafael Masó, Pl. de la Catedral, 8
Localització: Demarcació de Girona del Coac
Demarcació: Girona
Data d'inici: 7 Nov 2024
Durada: 2 h.
Horari: dijous 7 de novembre de 13:00 a 15:00 h.
Cost: gratuït

INTRODUCCIÓ

L'objectiu de la jornada és mostrar una visió teòrico-pràctica sobre aquests sistemes adaptats a les noves edificacions, emfatitzant el seu impacte positiu i les seves innovacions, amb un enfocament en la salut i la comoditat de les persones, així com en l'eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental dels edificis. A més, s'inclourà informació sobre la implementació de sistemes de ventilació en la rehabilitació d'edificis.

 

PROGRAMA

1. ESTAT MARC NORMATIU ACTUAL

a. CTE DB HS3. Qualitat Aire interior. Nova revisió

b. CTE DB HE. Energia. Nous criteris d’exigència en l’estalvi d'energia

       • Guia Siber DB HE – Exemple pràctic

c. CTE DB HS6. Protecció davant de l'exposició al radó.

 

2. SEGELLS DE SOSTENIBILITAT A LA CONSTRUCCIÓ

 

3. VENTILACIÓ PER A HABITATGES UNIFAMILIARS I PLURIFAMILIARS

a. Simple Flux Autorregulable i Higroregulable

       • El sistema més avançat en Simple Flux – SF ECO

       • Xarxes i accessoris

       • Exemples de sistemes en pla

       • Exemples d'execució a l'obra

b. Sistemes de Doble Flux

       • Equips “murals”

       • Equips de fals sostre

       • Xarxes i accessoris

       • Exemples de sistemes en pla BIM

       • VMC DF amb intercanviador geotèrmic aire-terra

       • Exemples d'execució a l'obra

 

4. VENTILACIÓ EN GARATGES

a. Tipus de sistemes

b. Kit pressurització d'escales

c. Quadre de control intel·ligent

 

5. SOLUCIONS PER A LA REHABILITACIÓ

No és possible una rehabilitació sense una bona ventilació

a. Ajuts Next Generation

b. Ventilació híbrida

c. Ventilació descentralitzada

d. Ventilació VTI

e. Ventilació VMI

f. Exemples d'execució a l'obra

 

6. DIGITALITZACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ

a) BIM Siber Involved

Justificació CTE HS3

Memòria descriptiva del projecte Estudi econòmic

BC3

Càlcul de pèrdua de càrrega

 

7. EINES DIGITALS DE SUPORT AL PROFESSIONAL

a) VEGI – Valoració econòmica aproximada

b) Selector equips VMC

c) Dimensionat de xarxes de ventilació

d) Selector equips de garatge

e) Siber Academy

 

8. PRECS & PREGUNTES

 

Ponent:  Ignasi Moreno, Técnic Prescritor Catalunya, Aragó i Andorra