Foto de Yolanda del Rey

Yolanda del Rey

Màster Universitari en Edificació Eficient i Rehabilitació Energètica i Ambiental per la Universitat Europea de Madrid. 
Se centra en l'organització i revisió de les certificacions del Sistema de Certificació de Sostenibilitat VERDE i del Sistema ES de la DGNB, que avalua tant l'obra nova com la rehabilitació. La seva àrea d'experiència també inclou la participació en el desenvolupament de l'Eina d'Avaluació de la Sostenibilitat dels Edificis (VERDE) de GBCe, incloent-hi l'última versió publicada al juliol de 2022 en la qual s'han integrat els indicadors de Level(s).