Victoria Merchan es membre de l'Equip docent de l'Escola Sert

Victoria Merchan

Victoria Merchán és arquitecta per l’ETSAB. Posteriorment es va especialitzar amb el màster en biologia del hàbitat del Instituto Español de Baubiologie, IEB. Ha col·laborat amb el grup de recerca REARQ de l’UPC en projectes de diagnosi per a la rehabilitació energètica. Actualment col·labora amb el despatx Energiehaus realitzant projectes d’habitatge Passivhaus, consultoria energètica i docència. També forma part de l’associació Bioarquitectura mediterranea.