Equipo docente Escola Sert COAC

Tania Pareja del Moral

  • Consultora.
  • Formadora d’estratègies de màrqueting i comercialització.
  • Llicenciada en Pubicitat i RRPP.
  • Màster Comerç i Distribució Postgrau Màrqueting Digital.