Ruth de León Rodríguez equipo docente Escola Sert COAC

Ruth de León Rodríguez

Arquitecta i Enginyera d'Obres Públiques per la Universitat Politècnica de València (UPV) i Arquitecta Tècnica per la Universitat de La Laguna. Doctoranda al Programa de Doctorat d'Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge de la UPV. Diploma d'especialització en sistemes d'informació Geogràfica per a l'ordenació del territori, l'urbanisme i el paisatge.

La seva línia de recerca se centra en l'estudi del decreixement urbà i els patrons d'ocupació del sòl en el període de la bombolla i postbombolla immobiliària.