Fotografía de Peris Toral

peris+toral.arquitectes

A partir d'una atenta lectura del lloc i del programa; mitjançant una arquitectura senzilla, de discreta presència i complex desenvolupament; i mitjançant la coherència i el rigor, peris+toral.arquitectes suggereixen escenaris en els quals l'usuari pren el relleu d'habitar. Des del seu despatx de Barcelona, Marta Peris i José Toral retroalimenten la pràctica amb una investigació continuada en els àmbits de l'habitatge públic col·lectiu i l'espai públic, sota una línia de pensament que situa a l'individu com a centre de l'acció i a l'arquitecte com a agent social. peris + toral.arquitectes aspiren a replantejar els estàndards del programa per donar resposta a les formes d'habitar que la societat necessita en cada moment.