Equipo docente Escola Sert COAC

Pere Llorenç Martínez Torrado

Membre de la Divisió de Prevenció i Protecció Civil del cos de bombers de Barcelona durant els últims 30 anys, Pere Llorenç Martínez Torrado és membre de l'equip docent de l'Escola Sert.