Foto de Miquel Morell

Miquel Morell Deltell

Miquel Morell, economista, soci d'Agustí Jover, economista, de PROMO Assessors Consultors, empresa consultora especialitzada en economia urbana, urbanisme i habitatge. En tant que especialistes en els aspectes econòmics i financers de l'ordenació del territori han participat en l'anàlisi de viabilitat econòmica i financera i sostenibilitat econòmica assessorant habitualment a promotors públics i privats. En representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya són membres de diverses Comissions Territorials d'Urbanisme de Catalunya i, entre d'altres, imparteixen cursos de formació relatius a la viabilitat econòmica i financera del planejament urbanístic a Universitats i Col·legis Professionals, i són consultors per a UN-Habitat i el Banc Europeu d'Inversions.