Retrato de Marta Legarreta

Marta Legarreta Fontelles

  • Professora d'arbitratge internacional en el Màster Universitari d'Accés a l'Advocacia per la UIC, 2018-2021.
  • Professora d'Arrendaments Urbans en el Màster Universitari d'Accés a l'advocacia per la UPF-ICAB, 2014-2021.
  • Coordinadora dels cursos de Propietat Horitzontal i Arrendaments Urbans del ICAB 2012-2021.
  • Professora d'Arrendaments Urbans en el Màster Universitari d'Accés a l'advocacia per la UPF, 2014-2021.
  • Professora del Curs d'Arrendaments Urbans del ICAB, 2011-2021.
  • Professora del Curs de Propietat Horitzontal del ICAB, 2011-2021.
  • Ponent en el Curs d'especialització en arrendaments urbans: última jurisprudència del TS, impartit en el ICAB 2016.
  • Coautora del llibre “Cap pregunta d'arrendament d'habitatge sense resposta. Més de 450 preguntes ordenades per conceptes i contestades d'acord amb la normativa aplicable en cada cas” Atelier 2016.
  • Coautora del llibre “Guia Pràctica de la Comunitat de Propietaris a Catalunya. Com evitar problemes legals amb els teus veïns. Conté models imprescindibles de gestió de la comunitat” Atelier 2015.