Retrato de Maria Herrero Canela

María Herrero

Geògrafa Postgrau en Desenv. Regional i Ordenació del Territori UB 2000. A l’actualitat tècnica a la Gerència de Serveis Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona. Entre 2004-2012, tècnica al Centre d’Estudis Territorials i a l’Oficina de Polítiques de Igualtat del 2013-2018. Experiència en programes d’investigació de polítiques urbanes i territorials ESPON (UE 2008-2012).