Marc Molins Raich equipo docente Escola Sert COAC

Marc Molins Raich

Doctor en Dret i membre de l'equip docent de l'Escola Sert, Marc Molins és expert en dret penal econòmic, probática i dret processal penal, havent tingut ocasió de defensar a persones físiques i jurídiques, de caràcter públic i privat, en tota mena de procediments judicials.

Així mateix, complementa l'exercici professional de l'advocacia amb l'aposta per una formació continuada, la qual cosa es tradueix en la publicació de múltiples articles doctrinals en llibres i revistes especialitzats, en la participació en fòrums i debats doctrinals, així com en l'establiment d'un vincle docent estable amb la Facultat de Dret i amb els organismes encarregats de la formació de nous lletrats.

Al seu entendre, les dues circumstàncies, la vocació professional i l'exigència d'una formació continuada, resulten ser símptomes del mateix fenomen: el ferm compromís adquirit amb el dret i amb la defensa dels interessos que li són encomanats.