Belenguer Seuma

Laura Belenguer Seuma

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Barcelona, va cursar un any a l’Escola d’Arquitectura i Societat del Politecnico di Milano. Màster en Estudis Territorials i de la Població per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha col·laborat amb diversos estudis d’arquitectura i urbanisme, incorporant-se el 2018 a l’equip de TerritorisXLM, participant en l’elaboració d’estudis i projectes de territori, ciutat i paisatge, especialitzant-se en la creació i desenvolupament de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).