Foto retrato de Julia Trias

Júlia Trias Vilalta

Ha treballat a l’administració de la Generalitat des de 1984 i successivament s’ha ocupat de les autoritzacions en sòl no urbanitzable a Barcelona, ha col·laborat en la elaboració dels plans territorials parcials de l’Alt Pirineu i Aran i del Camp de Tarragona, ha estat responsable d’aplicació de les polítiques de paisatge i actualment és cap del servei de l’Observatori del Territori.