Equipo docente Escola Sert COAC

Juanjo Garcia

Juanjo García, expert en Gestió de Màrqueting i membre de l'equip docent de l'Escola Sert.