Josep Ignasi de Llorens Duran equipo docente Escola Sert COAC

Josep Ignasi de Llorens Duran

Josep Ignasi de Llorens Duran va iniciar la seva trajectòria professional a "Forjados y Estructuras Domo SA", es va associar amb en Alfons Soldevila Barbosa per a l'exercici lliure de la professió i es va incorporar a la Càtedra d'en Fructuós Maña. També ha col·laborat amb companys de la professió i exèrcit com a pèrit judicial. És membre del Comitè CTN-140 d'AENOR (Eurocodis).