Ludevid

Jordi Ludevid i Anglada

Arquitecte i urbanista, ETSAB, Universitat Politècnica de Catalunya UPC (1974). COAC. Col·laborador de l'urbanista Manuel Ribas Piera. Despatx professional d'Arquitectura i Urbanisme. Arquitecte municipal i consultor de diversos ajuntaments de la província de Barcelona 1979-1999. Investigador en paisatges culturals. Premi CaixaManresa 1996. Assessor en matèria d'arquitectura i urbanisme del Port de Barcelona (2009-2012). Membre de Barcelona Global, AAUC, AASAP i ULI. 

Delegat del Bages Berguedà del COAC (1998-2002), President de la Demarcació de Barcelona (2002-2006), President de la Comissió Gestora de l'Agrupació d'Arquitectes al Servei de l'Administració Pública del Coac (1996- 2002). Degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 2006-2010. Vicepresident Segon del CSCAE 2007-2009. President del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya des de gener 2010 fins a desembre de 2017. Durant els seus mandats desenvolupa un procés de canvi a través de 76 projectes, entre ells una important modificació estatutària (2012), gestionant canvis legislatius relacionats amb el procés de Bolonya 2010 i 2016, el visat col·legial (2011), la defensa de la LOE davant la Llei de Serveis i Col·legis Professionals LCSP (2013), la Llei de Regeneració Urbana, la millora de la Llei de Contractes del Sector públic (2017). 

A l'abril de l'any 2016 va ser elegit President de la Unió Professional espanyola UP, vicepresident del Consell Europeu de les professions liberals CEPLIS i de la Unió Mundial de les Professions UMP. Al gener de 2018, va presidir el Primer Congrés Nacional de Professions d'Espanya. 
Autor de diversos articles i publicacions, actualment impulsa AULA Professional itinerant i acaba de publicar el llibre Una ciutat de Professions (2020).