Jordi Jiménez Pitarch equipo docente Escola Sert COAC

Jordi Jiménez Pitarch

Cap d’Equip Àrea de Planejament i Gestió Urbanística i docent del Institut Català del Sòl entre 1995-2006, Jordi Jiménez Pitarch va ser responsable de Gestió Urbanística IOSA Inmuebles (Grupo COMSA) entre 2006-2012 i arquitecte del Servei d’Urbanisme Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 2014-actualitat.