Retrato de Jordi Duatis

Jordi Duatis

  • Arquitecte, màster en valoracions i màster en gestió urbanística per la UPC.
  • Despatx professional especialitzat en matèria d’urbanisme, estudis de viabilitat econòmica del planejament, peritatges judicials i valoracions.
  • Vocal del Jurat d’Expropiació de Catalunya, secció de Barcelona i Girona.
  • Professor de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona en matèria d’arquitectura legal, dret urbanístic i valoracions.
  • Professor de diferents cursos en matèria de valoracions i gestió urbanística:  postgrau d’especialització immobiliària UDG, postgrau d’urbanisme UDG, postgrau de dret urbanístic UDG, Escola d’administració pública, etc.