Irene Martín

Irene Martín

Irene Martín, master en Economia ecològica i gestió ambiental (UAB), llicenciada en Ciències Ambientals (UAB) i enginyera tècnica en Sistemes de Telecomunicació (UPC).

En més de 20 anys exercint la professió d'àmbientòloga ha treballat en l'àmbit de la consultoria ambiental (Estudi Ramon Folch), ONGs i centres d'investigació. Des de fa més de 12 anys treballa al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Des del Servei de Plans i Programes d'aquest departament supervisa l'avaluació ambiental i la incorporació de criteris sostenibilistes i de salut en l'elaboració de plans i programes.

Ha intervingut en l'avaluació ambiental de més de 60 plans i programes entre els que destaquen el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, el Pla de l’Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya, el Pla director de Mobilitat i el Pla Director d'Infraestructures de transport públic col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya i nombrosos Plans de Mobilitat Urbana d'arreu de Catalunya.

Potencia el treball interdisciplinar entre els diferents promotors de plans i progames d’àmbit català, supramunicipal i local per tal de maximitzar els beneficis ambientals i participa, com a co-coordinadora de la Subcomissió de Planificació Territorial i Urbanística, en el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP).

Addicionalment, realitza tasques de docència a diversos masters i potgraus.