Ignasi Gimeno Figueras equipo docente Escola Sert COAC

Ignasi Gimeno Figueras

Ignasi Gimeno Figueras és graduat en enginyeria, especialista en prevenció d'incendis i medi ambient, inspector tècnic acreditat pel Departament d'Interior (Institut de Seguretat Pública de Catalunya) i pel Departament de Territori i Sostenibilitat (Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores de l'Administració). A més, compta amb una acreditació de nivell avançat en matèria de prevenció d'incendis, emesa pel Departament d'Interior (Institut de Seguretat Pública de Catalunya).