Gloria Díez Bernabé

Gloria Díez Bernabé

Arquitecta. Forma part de l’equip de l’ITeC, on desenvolupa tasques en projectes de recerca nacionals i europeus relacionades amb l’economia circular i l’anàlisi de cicle de vida de productes i edificis, aprofundint en els aspectes socials i ambientals de la sostenibilitat en el camí cap a la digitalització del procés constructiu.

  • Participació en més de 20 projectes de I+D com a coordinador/investigador.
  • Membre, des de 2004, del comitè tècnic de normalització CTN 198 Construcció Sostenible.
  • Formació complementària en Tècnic Superior de Qualitat de l’Aire Interior, 2018 (FEDECAI).