Foto de Gema Mur

Gema Mur Campodarve

Integrant d’un dels tres equips tècnics del Servei de Planejament urbanístic de l’Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Arquitecta per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC. Tècnic urbanista i Màster professional en “Estudis territorials i urbanístics” per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, en col·laboració amb la UPF i la UPC, pel que fa a l’especialitat en Gestió urbanística.

Inici de l’activitat professional en estudis tècnics especialitzats en temes d’urbanisme i arquitectura, treball professional a l’Administració pública formant part de l’equip de l’AMB, com a tècnica superior arquitecta (grup A1). Des de 2016, Cap de Secció de Planejament i Gestió i responsable de la redacció dels treballs de planejament i gestió urbanística a l’àmbit metropolità, de l’assessorament tècnic als municipis integrants, i de la contribució, des d’aquesta perspectiva, als treballs de redacció del Pla director metropolità.