Cristina Thió i Lluch equipo docente Escola Sert COAC

Cristina Thió i Lluch

Llicenciada en Belles Arts. Col·legiada, membre de l'Associació de Conservadors i Restauradors de Catalunya (CRAC), del Grup de Recuperació i estudi de la Tradició Arquitectònica (GRETA) i de l'International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Empresària i Fundadora el 1991 de Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectònic SL, empresa especialitzada en la restauració d'edificis històrics i catalogats, béns mobles, patrimoni industrial i arqueològic.