Foto de Betina Verger

Betina Verger Igorra

Soc enginyera d'obres públiques, especialitat en transports i serveis urbans per la UPC.

Vaig iniciar la meva vida professional a una consultoria de mobilitat (INTRA) realitzant projectes de carrils bici, plans de mobilitat i estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

L'any 2004 vaig accedir a l'administració pública, a la Diputació de Barcelona, on es va constituir un equip pluridisciplinari per començar el camí del paper que havia de desenvolupar aquesta administració en el desplegament de la Llei de Mobilitat, que s'havia aprovat recentment. En 2008 vaig començar el repte, que encara desenvolupo, com a responsable del Servei de Planificació i Transports de l'Ajuntament de Terrassa. El Servei té com a missió principal promoure i desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana, com a eina de transformació de la ciutat per revertir el model basat en l'ús del vehicle privat cap a un model més sostenible, on els mitjans de transport principals siguin els de menor impacte per la ciutat i la seva ciutadania: l'anar a peu, en bicicleta, en VMP i en transport públic.