Jornada autoconsumo fotovoltaicas
Edificació i rehabilitació |
Jornades

Sessió Sert | Energies renovables i autoconsum amb plaques fotovoltaiques

Compartir
Localització: Online
Demarcació: Barcelona
Data d'inici: 21 Nov 2022
Durada: 2 h
Horari: Dilluns de 17.00 a 19.00 h
Cost: Gratuïta i exclusiva per a col·legiats

Presentació

Una Jornada a l'Escola Sert on tractarem la reducció de les emissions de CO2 i la pol·lució. És un tema clau als nostres dies. Una de les vies per a trobar una solució a aquesta qüestió és la promoció de l'autoconsum a través de les plaques fotovoltaiques.

Reduir les emissions de CO2 i els nivells de contaminació a les nostres viles i ciutats son necessitats inexcusables. Substituir paulatinament els sistemes de producció y distribució d’energia elèctrica clàssics, basats en combustibles fòssils, és necessari. L’autoconsum, basat en plaques fotovoltaiques, permet produir, consumir, compartir i emmagatzemar energia de forma més eficient, sostenible i responsable.

Objectius

  1. Durant la sessió s’introduiran els següents conceptes:
    • Sistemes de producció i distribució d’energia elèctrica. Corrent continu y corrent altern.
    • Fonts d’energia renovable. Producció, transport i sistemes d’emmagatzematge de l’energia.
  2. S’explicarà en què consisteix l’autoconsum, en especial el basat en placa fotovoltaica. Funcionament i elements que conformen el sistema.
  3. Es resumiran els aspectes a tenir en compte per la seva implantació en els nostres edificis.

Destinataris

Arquitectes, arquitectes tècnics, promotors immobiliaris, gestors i tota mena de professionals interessats en dissenyar i construir edificis més sostenibles i eficients energèticament.

Ponent

Joan Carles Reviejo i Salomó

Arquitecte per l’ETSAV en la especialitat d’edificació. Expert en domòtica, automatització i noves tecnologies aplicades a l’edificació. 

Més informació