Curso sobre mecanismos de financiación y gestión para la rehabilitación residencial.
Edificació i rehabilitació |
Edificació i rehabilitació

Sessió informativa | Curs Mecanismes de Finançament per la rehabilitació residencial

Compartir
Data d'inici: 13 Mai 2020
Horari: 17:00 a 18:00 h
Cost: Gratuït

Introducció

Sessió informativa del curs Mecanismes de Finançament per la rehabilitació residencial que començarà el proper 21 de maig via online i que té una durada de 28 hores.

El present de l’activitat de rehabilitació del parc edificat existent (rehabilitació residencial), dista de ser, a dia d’avui, el panorama desitjat i necessari, en termes d’escala d’intervencions i ritme previst, per les recents polítiques de renovació urbanes proposades. Més aviat, el dia a dia de l’activitat es veu alentit, si no paralitzat, per les dificultats de gestió i finançament dels projectes i obres amb Comunitats de Propietaris.

El curs que es presenta assumeix aquesta realitat i proposa la major professionalització dels arquitectes en aquest àmbit a partir d’aprofundir en el contingut esmentat. L’anàlisi real i crítica d’experiències realitzades (d’iniciativa pública, mixta o privada), posant sobre la taula encerts i dificultats, serà l’eix vertebrador de les sessions on contrastar de forma constructiva allò que funciona amb allò que no presenta dificultats.

En aquesta sessió el director de el curs explicarà el contingut i l'estructura de el curs i resoldrà qualsevol dubte que tinguin els assistents via xat.

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta sessió és poder interactuar amb el director de el curs, per determinar l'interès cap al curs i a el mateix temps tenir la capacitat d'introduir alguns canvis que proposin els assistents per al curs.

 

Destinataris

Arquitectes que treballin preferentment en el sector de la rehabilitació residencial, i que es trobin amb un exercici professional marcat per una complexitat aliena als aspectes purament tècnics. Professionals que un cop realitzada una ITE ens trobem amb dificultats per tirar endavant Plans i Projectes de Rehabilitació a escala, finançament i temporització adequats. Professionals que participin en el disseny i implantació de plans i polítiques de renovació urbanes (rehabilitació residencial).