Jornada sobre protección frente al gas radon
Edificació i rehabilitació |
Jornades

Jornada Tècnica Chova | Gas Radó

Compartir
Data d'inici: 15 Jun 2021
Horari: Dimarts de 12:00 a 14:00 h

En aquesta Jornada tècnica en línia de Campus Professional, organitzada amb l'empresa CHOVA i amb el títol "Barreres de protecció enfront del gas radó mitjançant làmines asfàltiques" es parlarà sobre les solucions de protecció enfront del radó requerides pel nou DBHS6 "Protecció enfront de l'exposició al radó", per a tots aquells espais habitables que es trobin en municipis de zona i zona II, tant per a obra nova i rehabilitació.
Més concretament, desenvoluparem aquestes solucions amb les nostres barreres de protecció bituminoses, per ubicacions amb presència de radó i presència d'aigua i radó en el subsòl.

 

Programa de la jornada:

  • Inaugura i modera la sessió, Alberto López, coordinador de l'Escola Sert - Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - COAC
  • Presentació a càrrec de Juan Ripoll Menent, Coordinador del departament de prescripció i tècnic de Chova
Organitza