Curso de introducción a los SIG Escola Sert COAC
Territori i urbanisme |

Jornada | Curs d'introducció als SIG: dibuixant amb dades

Compartir
Adreça: Edifici COAC. Plaça Nova, 5, 08002 Barcelona
Localització: Salón de actos del COAC
Data d'inici: 27 Gen 2020
Durada: 4 horas
Horari: 09:30 – 14:00
Cost: 0 €

Aprèn a treballar amb un Sistema d'Informació Geogràfica o SIG

Ja fa uns quants anys que l’ús dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) s’ha generalitzat en molts àmbits professionals. La cartografia, la geografia, la sociologia o l’estadística són alguns exemples de disciplines que els han adoptat com a eina indispensable a analitzar i representar informació sobre el territori.

L’urbanisme és una de les disciplines on l’ús dels SIG té més sentit. Malgrat això, molts arquitectes no saben exactament què són i per a que serveixen, i a dia d’avui la majoria del planejament urbanístic és redacta encara amb eines CAD, prescindit del valor afegit que poden aportar les tecnologies SIG.

Per aquesta raó plantegem aquesta jornada, en la que convidem als assistents a descobrir el món dels SIG a partir de la presentació de casos reals d’aplicació d’aquestes eines dins el camp de l’urbanisme.

Jornada amb la participació de: 

  • Carles Cabellos, director de la jornada i arquitecte | Gamma d’Arquitectura SLP 
  • Sebastià Jornet | President de l’AAUC 
  • Xavier Alarcón, arquitecte | AMB 
  • Isidre Roca, arquitecte. Ajuntament de Cunit 
  • Mònica Beguer, arquitecte | Territoris XML 
  • Mar Santamaria, arquitecte | 300.000 Km/s

Objectius

  • Donar a conèixer el món del SIG i les seves utilitats en el camp de l’urbanisme
  • Mostrar treballs i projectes, tan de l’àmbit públic com del privat, recolzats amb aquestes eines SIG
  • Dona a conèixer el nou curs que l’escola Sert programarà en aquest àmbit.

Destinataris

Arquitectes, urbanistes, paisatgistes i qualsevol tècnic que treballi en urbanisme.

Àmbits estratègics Àrea Territorial Barcelona, Gamma d’Arquitectura SLP

Àmbits estratègics Àrea Territorial Barcelona, Gamma d’Arquitectura SLP.

Curso de introducción a los SIG Javier Alarcon, AMB, Escola Sert

Javier Alarcon, AMB.

Territorios XML, curso de introducción a los SIG, Escola Sert

Territoris XML.

Curso de introducción a los SIG Escola Sert COAC

300.000 Km/s.

Programa

9:30 – 9:40 | Benvinguda a la jornada

Alberto López | Escola Sert

9:40 – 9:50 | Introducció

Sebastià Jornet | President de l’AAUC

9:50 – 10:10 | Conceptes bàsics sobre SIG

Carles Cabellos, arquitecte.

Explicarem quatre conceptes bàsics sobre SIG que ens permetran entendre el seu funcionament i d’aquesta manera seguir millor la resta de presentacions. Farem èmfasi en les diferències entre el CAD i el SIG, presentant-les com tecnologies complementàries, i veurem de forma resumida com es treballa amb una aplicació SIG d’escriptori.

 

10:10 – 10:40 | Bases de dades per a la planificació urbanística

Xavier Alarcón, arquitecte | AMB

L’AMB elabora diferents bases de dades urbanístiques que estan resultant cabdals per a la planificació i gestió del territori metropolità de Barcelona. A través d’alguns exemples, us explicarem com es generen, coneixereu algunes de les seves utilitats i descobrireu com accedir-hi.

10:40 – 11:10 | La finestra discreta

Isidre Roca, arquitecte. Ajuntament de Cunit

Una visió des dels serveis tècnics municipals de com la implantació GIS s’alinea amb la transparència, l’atenció al ciutadà, l’eficiència davant la manca de recursos i la vinculació entre les diferents unitats administratives. 

11:10 –11:30 | Pausa-Cafè

Descans de 10 minuts

11:30 –12:00 | Implementació d’un SIG per al seguiment urbanístic d’actius de sòl i edificació

Carles Cabellos, arquitecte | Gamma d’Arquitectura SLP

Exposarem un cas real d’implementació d’un SIG per a la producció, manteniment i consulta de dades urbanístiques. Veurem com s’ha definit el model de dades, com s’han implementat les eines de dibuix i validació, i com s’ha abordat l’explotació de les dades. Posarem de manifest la importància de dibuixar el planejament de forma estructurada per tal de facilitar la seva integració al SIG.

12:00 –12:30 | Utilitats i oportunitats del SIG en la pràctica de l’urbanisme

Mònica Beguer, arquitecte | Territoris XML

Territoris XLM som un despatx d’arquitectes que desenvolupem programes de planificació urbanística i regeneració urbana. Explicarem la nostra experiència en l’aplicació del SIG com a eina de millora en els processos de diagnòstic, però sobretot com a estratègia per posar en relleu les oportunitats que afloren en cada treball.

12:30 – 13:00 | Forma i comportament: noves cartografies en l'urbanisme

Mar Santamaria, arquitecte | 300.000 Km/s

Des de 300.000 Km/s, utilitzem noves metodologies d'anàlisi i visualització a partir de les tecnologies de la informació i les dades massives que ens permeten descriure fenòmens urbans contemporanis  i incorporar noves capes de complexitat en el planejament.

13:00 – 13:30 | Torn de debat i preguntes

Moderen: Sebastià Jornet / Alberto López