Cartel de la jornada Leve
Edificació i rehabilitació |

Sessió Sert | Level(s). Actuació sobre l'impacte total del sector de la construcció

Compartir
Adreça: Online
Demarcació: Barcelona
Data d'inici: 15 Gen 2024
Durada: 2 h
Horari: Dilluns de 17.00 a 19.00 h
Cost: Gratuïta i exclusiva per a col·legiats

Presentació

Es presenta el Marc europeu Level(s), un conjunt d'objectius, indicadors i eines d'avaluació voluntària de la sostenibilitat a l'edificació, amb focus a l'economia circular i la perspectiva de cicle de vida.

Level(s) és el marc europeu de referència per a altres polítiques i sistemes de finançament públic, entre ells les eines del Green New Deal (Fons Next Generation) i de la Taxonomia.

Objectius

Conèixer el Marc Level(s) i els indicadors més immediats per a una avaluació de la sostenibilitat de materials i processos d'edificació, així com de l'edifici complet, sigui en fase de projecte, execució o ús.

Programa

Bloc 1: Enfocament general Marc Level (s)

 • Objectiu i abast.
 • Estructura i elements.
 • Com ajuda Level(s) als diferents agents.
 • Consultes i debat amb ponents

Objectiu: Comprendre el Marc Level(s): què és, com està estructurat (macro objectius, indicadors, nivells) i com els diferents agents poden utilitzar-lo; quines competències es necessiten per calcular els indicadors.

Bloc 2: Indicador de qualitat d'aire interior (CAI)

 • Importància de la CAI
 • La CAI a Level(s).
 • Avaluació de la CAI en Taxonomia, VERD i DGNB
 • Consultes i debat amb ponents

Objectiu: què és CAI i quins paràmetres  l’afecten, com mesurar i monitoritzar CAI en un edifici. Com el Marc Level(s) inclou CAI dins del macro objectiu de confort i salut

Bloc 3: Indicador d'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV)

 • Conceptes generals de l‟ACV.
 • Com tracta Level(s) l'ACV.
 • Trasposició de Level(s) a marcs normatius. La directiva d’eficiència energètica i Taxonomia.
 • Consultes i debat amb ponents

Objectiu: què és la metodologia ACV i com es pot definir l'impacte ambiental dels edificis. Importància de l'ACV dins del Marc Level(s) i de la sostenibilitat en edificació.

Bloc 4: Indicador d'Anàlisi de Cicle de Costos (ACC)

 • Conceptes generals de l'ACC
 • L'ACC a Level(s).
 • Avaluació de l'ACC a VERD i DGNB
 • Consultes i debat amb ponents

Objectiu: Adquirir coneixements bàsics sobre què és la metodologia ACC i com pot definir l’impacte econòmic dels edificis, vinculació amb ACV. Importància de l'ACC dins del Marc Level(s) i de la sostenibilitat en edificació

Ponente

Alfons Ventura

Consultor experimentat en sostenibilitat d'edificis; Avaluador Acreditat VERD, Consultor DGNB i professor associat en el Seminari de sostenibilitat del Màster d'arquitectura en la Universitat UCH-CEU de València.

Més informació