Conferencia sobre Gestión de Tesorería en despachos de arquitectura Escola Sert
Gestió i direcció |

(AJORNADA) Sessió Informativa | Introducció a la Gestió de Tresoreria en Despatxos d’Arquitectura

Compartir
Adreça: Escola Sert
Localització: Barcelona
Data d'inici: 25 Mar 2020
Durada: 2 horas
Horari: 17:00 – 19:00
Cost: Gratuita

Aprèn a mantenir la teva tresoreria sota control

La gestió de la tresoreria de un despatx d'arquitectura consisteixen en analitzar les implicacions (en termes de finançament i liquiditat) dels diversos projectes de l'entitat i la seva compatibilitat amb l'estructura de finançament i la situació dels mercats financers. 

L'enfocament de liquiditat a curt termini es centra en la gestió de pagaments i cobraments, mentre que l'enfocament a mig i llarg termini es basa en la gestió financera del balanç consolidat, es a dir, l'excedent de tresoreria de l'activitat comercial.

Aquest curs se centrarà en la part que consisteixen en proporcionar una visió general dels productes d'estalvi i inversió més adequats per a les empreses, depenent de la seva situació patrimonial, la conjuntura econòmica i les seves expectatives futures.

A l'acabar el curs, els gerents i el director financer de l'empresa podran tornar decisions referents a com optimitzar l'excedent de tresoreria de las seves empreses.

Objectiu

Proporcionar una visió general de la tresoreria i dels productes d'estalvi i inversió més adequats per a les empreses, depenent de la seva situació patrimonial, la conjuntura econòmica i les seves expectatives futures.

Destinataris

  • Despatxos d'arquitectura que vulguin rendibilitzar excedents de liquiditat.
  • Empresaris amb interès en aprofundir en els productes d'estalvi i inversió.
  • Gerents d'unitats de negoci i directors financers.
  • Professionals amb interès en actualitzar els seus coneixements en actius financers.

Programa

  • Els mercats financers.
  • Els productes d'estalvi / inversió.
  • Anàlisis d’inversions.