Postgrado Project Manager
Màsters i Postgraus

Postgrau | Project Manager

Compartir

Aquest any des de l'Escola Sert estem molt contents de presentar-vos de nou el postgrau de Project Manager, que, aquest curs, arriba a la seva desena edició.

El perfil de project manager és un dels més demandats per part de les empreses en tots els sectors d'activitat, amb unes competències molt valorades dins del sector de l'arquitectura.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 10a
Direcció: Isidre Roca | Jordi Teixidó
Durada: 128 h
Idioma: Català i Castellà
Horaris: Dijous de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 h
Presentació

La direcció integrada de projectes, internacionalment coneguda com Project Management, és una de les competències més demandades a nivell internacional per part de les empreses de tots els sectors d'activitat, i s'està implementant amb força en el món de l'arquitectura.

Els arquitectes, en general, disposen de coneixements de gestió i participen activament en la cerca de la satisfacció dels interessats ​​anivellant els interessos propis de la concepció arquitectònica i l'evolució pròpia del projecte.

Però la creixent dificultat en la gestió, els constants canvis de legislació, les rendibilitats ajustades en els processos immobiliaris, l'expansió de noves fórmules d'actuació arquitectònica com l'eficiència energètica, la rehabilitació o els usos provisionals del sòl, entre altres, acreixen la demanda (per part del client d'operacions "clau en mà") de perfils que coordinin i verifiquin els plantejaments de sortida de projectes.

El Postgrau, recolzant-se en un treball pràctic al llarg de tot el curs profunditza en els processos estructurats que tot director de projectes ha de conèixer per poder dirigir amb èxit un projecte qualsevol, des d'una operació immobiliària a un desenvolupament urbanístic. Tot això els servirà per a accedir a llocs de treball rellevants on la creació de valor afegit és determinant

La direcció del Postgrau, al tractar-se d’un proveïdor de formació registrat (aneu. 2953) ofereix la possibilitat, mitjançant el subsegüent curs d’intensificació, poder continuar la formació per assolir la prestigiosa certificació PMP®, Project Management Professional del PMI líder mundial en Direcció de Projectes.

Els coneixements en Direcció de Projectes són altament valorats en qualsevol disciplina i, per tant, els arquitectes han de millorar contínuament les seves capacitats (valors, processos i tècniques) per a poder aportar el màxim valor dins d'un context que demanda rapidesa i, al mateix temps, una òptima gestió d'equips i pressupostos.

S’adreça a arquitectes interessats en la Direcció i Gestió integrada de projectes, professionals d’Administracions públiques i aquells que puguin estar interessats en obtenir una certificació prestigiosa internacionalment en l’àmbit de la gestió.

L'objectiu del curs és oferir eines a l’arquitecte per donar aquest pas i ser capaç de “fer néixer” i gestionar projectes “claus en mà”, projectes relacionats amb aspectes constructius però no limitats a aquest àmbit, sinó dins un context més ampli i amb una visió internacional, amb exemples aplicats a sectors com l’industrial, l'energètic, el turisme, l'hospitalari, el patrimoni històric,,, sense deixar de banda tots els aspectes posteriors de la direcció del projecte constructiu un cop hagi arrencat.

Sortides professionals

La formació pràctica i específica de Project Manager és per optimitzar i millorar la planificació, costos i qualitat dels projectes de construcció. Un perfil molt demandat pels promotors i propietats en tots els sectors d'activitat per gestionar i fer control de costos, qualitat i planificació. Aquesta especialització és una competència molt valorada dins del sector de l'edificació.

Les activitats del PM son:

 • gestionar recursos i processos per tal d’assolir els objectius de temps, cost, qualitat
 • gestionar processos en l’edificació
 • detectar i anticipar‐se als problemes avaluant riscos
 • assumir funcions i responsabilitats delegades del promotor
 • coordinar i supervisar

En quant a la demanda tindríem:

 • la totalitat de les administracions públiques, bé com a gerents o gestors de projectes o portafolis públics
 • En quant a les empreses alienes al mon de la construcció, tenim promotors no immobiliaris que ens contracten per garantir les seves inversions, entre aquests tenim els centres comercials, hotelers i terciaris.
 • En quant als promotors immobiliaris clàssics, aquells que internalitzen els serveis o els gestors de grans projectes.
 • Finalment aquells que disposen de capital global sense implantació directa en el territori: empreses inversores estrangeres i societats de capital públic.

Els camps d’acció solen ser molt variats:

 • Projectes públics i infraestructures
 • Oficines i seus corporatives
 • Centres comercials
 • Residencial
 • Oci i Hosteleria
 • Immobiliari industrial
 • Immobiliari logístic.

Per últim hi ha variants del Project Management, però amb incidencia. Tenim:

 • Construction Management centrat en els objectius de la construcció i la responsabilitat en el procés i resultat de l’execució i delegació de funcions parcial o total del contractista
 • Cost Management, centrat en el compliment dels objectius pressupostaris
 • Risk Management, centrat en la gestió del risc: financers, d’explotació, de terminis
 • Quantities Surveyor, centrat en el compliment dels amidaments i qualitats
 • Facility Management, en relació a la gestió de béns patrimonials per corporacions
 • Project Monitoring, en relació a la supervisió dels objectius globals de la promoció
 • Due dilligence auditories i supervisions de projecte.

Guia dels fonaments per a la direcció de projectes (Guia del PMBOK): (Spanish version of a guide to the project management)

 

Competències

 • Organitzar qualsevol classe de projecte des de la perspectiva de la totalitat del seu cicle de vida. Reconèixer el conjunt d'interessats i aconseguir anivellar els seus interessos en virtut del projecte.
 • Comprendre i utilitzar els fonaments del Project Management.
 • Gestionar i controlar els objectius del projecte, tant en la fase de pre estudi i anàlisi de viabilitat com en fase de disseny de projecte, execució de projecte i projecte administratiu.
 • Disposar d'eines pràctiques per executar els diferents processos que conformen la direcció integral de projectes arquitectònics.
 • Ser capaç d'iniciar, planificar, executar i controlar projectes amb un component constructiu però amb implicacions més àmplies i amb una perspectiva internacional; noves ofertes comercials, projectes industrials, energies renovables, ampliació d'indústries i renovació d'infraestructures.
 • Desenvolupar completament un cas pràctic basat amb una proposta real i exercicis dins d'empreses col·laboradores per l'assumpció plena dels coneixements.
 • Familiaritzar-se amb les bones pràctiques de projectes (Guia PMBOK®) valorades internacionalment de manera creixent, en especial Abast, Temps, Cost, Gestió de Riscos, Recursos Humans, Qualitat i d'altres elements sempre des d'una perspectiva global i visió de negoci del projecte, abans i després del "fet constructiu".
 • Conèixer la possibilitat mitjançant un curs d’intensificació posterior d’obtenir la certificació PMP® (Project Management Professional) demandada per moltes empreses arreu del món i diferencial en molts casos d'accés a un lloc de treball com a Director de Projectes.
Programa

Mòdul 1. Inici de projecte, conceptes generals

1.1. Com neix un projecte? Anàlisi d’interessats, estratègies d’empresa, factors ambientals i concepte de negoci.

1.2. Com es planifica econòmicament un projecte qualsevol dins l’àmbit de la construcció i fora d’ell però amb implicacions relacionades amb construcció d’edificis o renovació d’infraestructures.

1.3. Com es fa l’informe de viabilitat d’un projecte relacionant la informació estratègica d’aquest, el seu potencial i la planificació financera?

1.4. Bases dels Plans de Negoci.

1.5. Anàlisi de viabilitat previ al projecte, VAN, ROI, Plans Estratègics, Programes, Portfolis.

1.6. Constitució del Projecte, formalització.

1.7. Identificació de parts interessades i preparació de la seva implicació.

Mòdul 2. Planificació de projectes

2.1. Com es planifica abast, temps, cost, risc, qualitat, comunicació, aprovisionament etc d’un projecte en la seva evolució a través de la fase de disseny des de l’avantprojecte fins al projecte executiu?

2.2. Quin es el cicle de vida de projectes no purament constructius que incorporen una fase de construcció? Com es planifiquen? Quin rol ha jugat l’arquitecte fins ara i quin podria jugar?

2.3.  Quines son les particularitats de projectes licitats al Sector Públic? Quines diferencies hi han amb el privat? Quines llicències intervenen en la construcció? Quins organismes les tramiten? Com es lliga el projecte arquitectònic amb el projecte administratiu?

2.4. Quines son les eines fonamentals per a optimitzar temps i costos? Camí Crític, Cadena Crítica, Corba de costos, tècniques d’estimació de costos amb incertesa.

2.5. Eines informàtiques per a la planificació i posterior control i seguiment (BIM, MS Project)

2.6. Planificació de riscos i control de qualitat

2.7. Gestió d’oportunitats de projectes (eficiència energètica, subvencions, patrocinis...)

2.8. Planificació de la Seguretat i integració dins el Pla de Projectes; aspectes legals

2.9. La responsabilitat del Project Manager respecte del projecte.

Mòdul 3. Execució i control de projectes

3.1. Gestió de les incorporacions, gestió anivellada de recursos humans en projectes

3.2. Control de cost i temps, tècniques de valoració i progrés, KPI dels projectes, mètode del valor guanyat.

3.3. Control Integrat de canvis, peticions de canvi i gestió d’expectatives de clients; coordinació dels canvis.

3.4. Acceptacions de fases i paquets de treball.

3.5. Gestió de la Qualitat a la Construcció, mètriques, Assegurament i Control de Qualitat

3.6. Gestió d’equips humans, tradicions i noves tendències; tipus i estils de lideratge

3.7. Control d’execució a l’obra, específic per a la fase de construcció, control d’altres fases del projecte.

Mòdul 4. Tancament, intensificació preparació de la certificació PMP®

4.1. Tancament de projectes; validacions i lliçons apreses; transició a l’explotació del “producte”; com tancar ordenadament un projecte?

4.2. Verificació de l’èxit del projecte.

4.3. Compilació de documentació, posada en marxa, períodes de garantia.

4.4. Intensificació de conceptes de les àrees de coneixement específics orientats especialment a la possible obtenció de la certificació del Project Management Institute. S’orienta a un reforç de les àrees principals per preparar l’examen PMP®:

4.5. Visió integrada de projecte

- Riscos

- Qualitat

- Control de Costos

- Contractes i incentius

- Resolució de situacions problemàtiques de forma adequada

- Gestió d’equips humans

Preus i matrícula
Preu general
2.123 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
1.857,62 €
COAC Estudiant
1.995,62 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
1.592,25 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

BENEFICIS PAGAMENT AVANÇAT

- Si es fa el pagament de la formació fins a dos (2) mesos abans que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 10% (a sumar als descomptes de col·legiació).
- Si es fa el pagament de la formació fins a un (1) mes abans que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 5% (a sumar als descomptes de col·legiació).

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Col·labora
Testimonis