Posgrado sostenibilidad
Màsters i Postgraus

Postgrau | Arquitectura sostenible

Compartir

Les exigències de la sostenibilitat augmenten. Cal actualitzar-se en visió conceptual, enfoc arquitectònic, aspectes tècnics, gestió dels edificis i canvis normatius. Aquest programa planteja una resposta amb temps, recursos i pràctiques de l’exercici professional.

El postgrau està organitzat amb dies presencials i dies en línia. En l'apartat de Format, s'especifiquen s'especifica la tipologia de cada sessió.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia (revisa els dies de cada modalitat a l'apartat de Format)
Edició: 5a
Direcció: Victor Viscor - Luca Volpi
Durada: 148 h
Idioma: Català i Castellà
Horaris: Dimarts i dijous de 15:30 a 19:30 h
Presentació

Els reptes de sostenibilitat que cal assolir en els propers anys es podrien resumir en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de l’Organització de les Nacions Unides. Però, també, cal tenir en compte els recents objectius europeus (Green Deal...), estatals (transició energètica...) de Catalunya (emergència climàtica...), de Barcelona (Pla Clima...), que estan aprofundint els requeriments de sostenibilitat en l’àmbit professional de l’edificació, en general, i dels arquitectes, en particular.

Abans d’arribar a aquests objectius, però, s’hauran d’haver acomplert els requeriments que ja existien i que no s’estan assolint. Per exemple, els percentatges de residus de construcció que cal reciclar o els requeriments energètics de la regulació nZEB als que cal arribar.

I hi haurà nous reptes, impulsats per la urgència de resposta al sobreescalfament i el estrès hídric, la transformació de l’economia convencional en circular, les noves metodologies ambientals europees, la neutralització de la petjada de carboni, la reducció de la vulnerabilitat social i la pobresa energètica, els requeriments creixents dels promotors públics (per exemple, les Instruccions tècniques per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d'obres) i els condicionants del context post crisi del coronavirus.

L’experiència en concursos, projectes, obres, gestió, etc., denota una certa mancança de coneixement i posada en pràctica d’estratègies de sostenibilitat, a diferents nivells, que es tradueix en una dificultat a l’hora de donar una resposta tècnica solvent. Cal doncs, formar-se adquirint nous coneixements i capacitats de resposta a les necessitats de sostenibilitat de la nostra professió i el nostre sector, l’edificació.

Objectius

 • Proporcionar una visió de la sostenibilitat ambiental i explorar com incideixen les seves demandes físiques en l’àmbit de l’edificació, per tal de poder definir objectius de millora relatius al consum de recursos i a la generació de residus que suposa la construcció i l’ús dels edificis, per fer front als reptes actuals i futurs
 • Desenvolupar un coneixement avançat i operatiu capaç d’assolir el domini tècnic de les metodologies i eines disponibles per a l’avaluació de la viabilitat ambiental, econòmica i normativa en el projecte arquitectònic i en la gestió d’edificis.
 • Obtenir un nivell d’especialització en sostenibilitat ambiental tant en projectes d’edificació d’obra nova com de rehabilitació.

Destinataris

Arquitectes i altres professionals del sector de l'arquitectura i la construcció que vulguin adquirir la capacitat de desenvolupar i oferir projectes d'edificació (obra nova, rehabilitació, ampliació, etc.) adequats a les exigències actuals i futures de qualitat en sostenibilitat ambiental, especialitzant-se en l’avaluació de l’edificació i en el disseny d’opcions de millora del projecte i la gestió.

El Postgrau es dirigeix a arquitectes projectistes, caps d’equips de projecte, col·laboradors especialistes, assessors, avaluadors de l’edificació, gestors de patrimoni edificat, etc.

Sortides professionals

El postgrau en sostenibilitat i arquitectura te la idea de dotar de capacitats/ habilitats adequades per donar resposta als reptes de la sostenibilitat. Proposant un canvi de paradigma respecte de com hem estat formats i com treballem, habitualment, a la professió. 

 • tècnic/a amb coneixement avançat en la temàtica de sostenibilitat, aplicada a la labor dels equips dels despatxos d'arquitectura.
 • tècnic/a amb capacitats de formulació de requisits de plecs i avaluació de projectes d'edificació en l'administració pública.
 • tècnic/a que pot desenvolupar, per sí mateix, projectes d'arquitectura que acompleixin objectius ambientals estrictes. 

Metodologia

El postgrau s’organitza segons quatre mòduls de continguts específics:

 1. Consum energètic quasi nul,
 2. Impactes de materials, residus i aigua quasi zero,
 3. Obres de referència i sistemes de certificació,
 4. Taller del projecte sostenible

Al llarg d’aquests mòduls es desenvolupen unes sessions que combinen les aportacions teòriques dels docents, les intervencions dels especialistes convidats, la presentació de casos de referència, el debat grupal amb tots els participants i la presentació d’anàlisis o exercicis breus per part dels alumnes, amb suport docent. Un cop desenvolupats els mòduls 1, 2 i 3, té lloc la realització d’un taller amb un tema i objecte d’estudi definits prèviament (al final del mòdul 1) per tal de que cada alumne orienti la seva participació en la majoria de les activitats del curs de cara a allò que es proposa fer en la part final. Al taller, els nous coneixements i capacitats que s’han anat adquirint al llarg del curs es posen en pràctica en un projecte d’intervenció que simula una situació real. Tota la informació del curs es posa en comú al grup.

 

Format

El postgraus està organitzat amb dies presencial i dies online. Els dies marcats com a presencials és obligatoria assisitir presencialment.

Calendari de dies: 

 • Presencial:
  12, 19, 21, 26 i 28 de novembre.
  3, 10, 12, 17 i 19 de desembre. 
  7 i 28 de gener
  6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de febrer
  18, 20, 25 i 27 de març
  1 i 3 d'abril
 • Online:
  14 de novembre
  14, 16, 21 i 23 de gener
 • Visites: 
  4, 6, 11 i 13 de març

Criteris d'exposició

La realització del postgrau integra l’exposició de continguts de les diferents temàtiques amb la participació dels alumnes i diferents convidats, així com altres continguts de presentació dinàmica, en cada sessió.

 

Estructura de les sessions

La relació entre exposicions de tipus magistral i la resta d’activitats més participatives (intervencions dels alumnes, exercicis breus, torns per a convidats, continguts de visualització com vídeos i visites virtuals, etc.) es preveu que no sigui superior a 1/3.

 

Casos pràctics

Cada una de les sessions tindrà com a part del desenvolupament la presentació i/o estudi de casos pràctics sobre les temàtiques específiques. Aquests casos seran presentats pels professors i/o pels alumnes, comptant amb suport docent.

 

Visites previstes

Cada una de les sessions tindrà com a part del desenvolupament la presentació i/o estudi de casos pràctics sobre les temàtiques específiques. Aquests casos seran presentats pels professors i/o pels alumnes, comptant amb suport docent.

 

Sistema d'avaluació

L'aprovació del curs s'aconseguirà amb una assistència mínima del 80% de les sessions i amb unes presentacions de reflexió sobre casos, exemples, etc., així com exercicis o treballs específics relacionats amb els continguts dels mòduls.

Competències

El postgrau actualitza la visió, el coneixement i la pràctica adients per crear i definir estratègies de sostenibilitat concordes als reptes que ens hem fixat com a societat (ODS Nacions Unides, Green Deal UE, transició energètica, emergència climàtica, etc.). Proporciona, per tant, les capacitats professionals per desenvolupar projectes d’edificació d’obra nova i rehabilitació en el rol de projectista d’arquitectura o director d’equips tècnics interdisciplinaris, amb coneixements suficients per determinar i coordinar les tasques d’especialistes com ara assessories ambientals, enginyeries de climatització, experts en simulació energètica, biòlegs, etc., en l’àmbit dels projectes d’edificació i davant dels requeriments normatius exigents com ara els estàndards d’edificis de consum quasi nul, l’economia circular en la gestió dels materials, la reducció de la petjada de carboni en el cicle de vida, etc.

Programa

Mòdul 1. L’edifici de consum quasi nul: visió, conceptes i criteris. Casos d’estudi.

12/11/2024 - 7/1/2025 - presencial excepte 14 de novembre online

Introducció a una visió crítica de la sostenibilitat al sector de l'edificació. Anàlisi de la pràctica professional des de les respostes que s'estan donant als reptes de sostenibilitat assumits per la societat com ara emergència climàtica, transició energètica, economia circular i vulnerabilitat social. Proposta d'uns objectius i una metodologia capaç d'aportar propostes adequades de projecte, obra, ús i desconstrucció d'edificis. Casos d'estudi explicats pels seus autors. 

Mòdul 2. Eines i mètodes d'avaluació i millora: energia, aigua, materials i residus quasi zero.

12/1/2025 - 27/2/2025 - presencial excepte 14, 16, 21 i 23 de gener i 4 de febrer

Aprofundiment de la visió de la sostenibilitat a l'edificació i definició d'elements tècnics de treball a partir de la parametrització del projecte d'arquitectura. Formulació d'estratègies de millora per vectors ambientals (energia, materials, aigua, residus...) avaluades per mètodes de modelització que empren indicadors d'impacte. Comparació qualitativa i quantitativa entre el projecte i les seves referències. Exercicis d'avaluació quantificada per vectors ambientals. 

Mòdul 3. Visites presencials a obres de referència i introducció als sistemes de certificació.

4/3/2025 - 13/3/2025 - Visites 

Coneixement de casos reals i en funcionament que donen resposta als reptes de la sostenibilitat, explicats 'in situ' pels seus autors o gestors. Visites a edificis residencials i terciaris localitzats a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de construcció recent. Presentació de les principals eines de certificació voluntària de la sostenibilitat de l'edificació (VERDE, LEED, BREEAM, DGNB, Passivhaus, etc.) així com de l'estàndard públic i d'ús lliure Level(s), de la Unió Europea. 

Mòdul 4. Pràctica professional: taller de projectes amb paràmetres de sostenibilitat.

18/3/2025 - 3/4/2025 - presencial

Desenvolupament d'estudis de millora de sostenibilitat en casos reals, escollits pels alumnes i treballats en equip, amb l'aplicació dels coneixements adquirits al llarg del postgrau. Desenvolupament d'un projecte, en un nivell inicial, amb verificació de la seva reducció d'impactes ambientals respecte de la referència normativa o la pràctica a l'ús. Posada en comú dels coneixements de cada grup i cas a partir del debat al taller, la presentació final i l'edició d'un recull de projectes.  

Preus i matrícula
Preu General
2.368 €
Quota bàsica / Entitats amb conveni
2.072€
COAC Estudiant
2.072 €
Quota complementària
1.776 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

BENEFICIS PAGAMENT AVANÇAT

- Si es fa el pagament abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.
- Si es fa el pagament de la formació fins a dos (2) mesos abans (12 de setembre de 2024) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 10% (a sumar als descomptes de col·legiació).
- Si es fa el pagament de la formació fins a un (1) mes abans (12 d'octubre de 2024) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 5% (a sumar als descomptes de col·legiació).

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Entitats col·laboradores
Projectes d'estudiants
Testimonis