Postgrado Gestión Proyectos Inmobiliarios Escola Sert COAC
Màsters i Postgraus

Postgrau | Anàlisi i gestió d'operacions i projectes Immobiliaris

Compartir

El postgrau capacita a l'alumne per a la gestió de plans d'ordenació territorial i metropolitana, plans estratègics, praxi i gestió urbanística, així com a plans d'actuació en àrees urbanes i de caràcter especial.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 6a
Direcció: Ana Puig-Pey | Marc Torrent
Durada: 180 h
Idioma: Castellà
Horaris: Dilluns i Dimecres de 15:00 a 20:00
Presentació

Aquest postgrau forma part de la primera part del Màster en Direcció d'empreses immobiliàries innovadores, en ell es pretén establir un nou paradigma en la gestió immobiliària en el qual les necessitats reals dels ciutadans, de la ciutat i de l'entorn es transformin en desenvolupaments urbanístics i projectes d'edificació amb un alt contingut d'innovació en els models, processos i productes convencionals.

El postgrau planteja un primer conjunt de competències que defineixen el perfil d'Analista de Projectes i Operacions Immobiliàries, centrat en l'elaboració d'estudis de viabilitat, la compressió de valoracions, taxacions i mètodes de mesura. Així mateix es prepararà a l'alumne per a poder realitzar una adequada planificació econòmica, a partir del càlcul de costos en les operacions i projectes immobiliàries.

Es completarà el postgrau amb l'adquisició de les competències pròpies del perfil de Gestor de Projectes i Operacions Immobiliàries, gestionant l'obtenció de llicències, aprenent tècniques de negociació i gestió necessaris en el procés de contractació dels diferents agents implicats. El postgrau capacita a l'alumne per a la gestió de plans d'ordenació territorial i metropolitana, plans estratègics, praxis i gestió urbanística, així com a plans d'actuació en àrees urbanes i de caràcter especial.

Postgrau dirigit a arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, enginyers tècnics, economistes, gestors i empresaris, etc. que vulguin especialitzar-se en l'anàlisi i gestió d'operacions immobiliàries des d'un punt de vista arquitectònic, constructiu, econòmic, financer, comercial i d'explotació.

Objectiu

Adquirir per part dels estudiants els coneixements que els permetran analitzar i gestionar projectes i operacions immobiliàries.

Aquest postgrau es realitzarà a partir de sessions magistrals combinades amb l’estudi de casos, tutories i workshops. Es treballaran casos pràctics i reals que permetran a l’alumne aprofundir molt més sobre els problemes que sorgeixen en la pràctica professional diària d'un analista o gestor de projectes urbanístics i immobiliaris. S’empraran estratègies didàctiques que ajudaran l'alumne a enfrontar-se a problemàtiques reals del dia a dia del professional: Com fer que un projecte sigui viable? Com fer-ne la gestió? Com comercialitzar una obra de gran envergadura?

L’avaluació es basarà en una avaluació contínua a través de la participació a les sessions, la presentació de casos i exercicis individuals i/o grupals.

Requisits d'accés

Titulació universitària o acreditació d'experiència laboral suficient en el sector. Per a l'obtenció del títol oficial de Màster o Postgrau serà necessari que l'alumne disposi d'una titulació universitària prèvia.

Titulació

Títol propi acreditat per l'Escola Sert del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Associació de Promotors de Catalunya.

És la primera part del Màster en Direcció d'empreses immobiliàries innovadores, i  per a aquells alumnes que vulguin completar la seva visió amb la segona part tenen el Postgrau en Gestió Immobiliària

Competències

 • Elaboració d'estudis de viabilitat.

 • Compressió de valoracions i taxacions immobiliàries, incloent terrenys rústics, solars, edificacions i espais urbans.

 • Compressió dels mètodes de mesura, de programació econòmica i de càlcul de costos en les operacions i projectes immobiliaris urbanístics, d'obra nova, de rehabilitació i patrimonials, entre altres.

 • Gestió per a l'obtenció de llicències en els projectes integrats i d'execució, en obres d'edificació i en espais urbans.

 • Negociació i gestió de la contractació de facultatius, de contractistes d'obres i industrials.

 • Aptitud per a gestionar els programes d'usos dels edificis, considerant els requisits dels usuaris finals, analitzant precedents i condicions de localització i de mercat, aplicant estàndards i establint dimensions i relacions de processos i equips.

 • Compressió de la gestió de plans d'ordenació territorial i metropolitana, plans estratègics, praxis i gestió urbanística així com a plans d'actuació en àrees urbanes i de caràcter especial.

 • La metodologia d'impartició del postgrau, amb la resolució de casos en contextos concrets en què s'hauran de posar en funcionament el conjunt de coneixements, aptituds i actituds dels participants, els permetrà adquirir competències transversals de tipus metodològic i participatiu:

 • Visió de negoci, com la capacitat de reconèixer les amenaces i aprofitar les oportunitats i les forces externes que repercuteixen en l'efectivitat i competitivitat del negoci.

 • Orientació inter funcional, com la capacitat de conèixer l'empresa més enllà dels límits de la pròpia funció, comprendre la interrelació de les diferents unitats i desenvolupar la seva cooperació.

 • Gestió de recursos, la direcció de persones, el lideratge, l'orientació al client i la negociació.

 • Iniciativa personal i pro activitat, tenint en comte els criteris de presa de decisions, autocontrol i intel·ligència emocional.

Sortides professionals

Una formació d’especialització i pràctica sobre l’actualitat del sector immobiliari, anàlisi de viabilitat d’operacions immobiliàries, planificació i gestió d’operacions i equips, direcció estratègica d’empreses immobiliàries i innovació en el sector immobiliari. Cadascun dels actors principals explicaran les diferents accions que pots realitzar per diferents sortides laborals:

 • Analitzar i revaloritzar la viabilitat d'operacions immobiliàries incorporant criteris de sostenibilitat i d'innovació
 • Accedir a posicions tècniques i directives a empreses immobiliàries d'àmbit local o nacional
 • Crear i dirigir una empresa promotora, constructora o patrimonial, immobiliària, incloent-hi comunitats de bens i cooperatives.
Programa

1. Actualitat del sector immobiliari, normativa d'aplicació i polítiques d'habitatge I (4 ECTS - 24 hores lectives)

- Conjuntura Sectorial.

- Llei de l'habitatge.

- Llei d'Ordenació de l'edificació.

- Decret d'habitabilitat.

- Codi tècnic.

- Polítiques d'habitatge.

 

Activitats formatives:

Participació en sessions magistrals dirigides per ponents que participen en la presa de decisions legals.

2. Planificació i gestió urbanística (6 ECTS - 34 hores presencials)

- Règim de la propietat del sòl i planejament urbanístic.

- Gestió i pràctica urbanística.

- Llicències, mesures de protecció i règim sancionador urbanístic.

 

Activitats formatives:

Participació en sessions magistrals dirigides per ponents que participen en la presa de decisions normatives.

3. Anàlisi de mercat i viabilitat de productes immobiliaris (9 ECTS - 52 hores lectives)

- Viabilitat d'operacions immobiliàries.

- Estàndards de valoració i normes vigents a Espanya.

- Mètodes de valoració segons el tipus d'actiu.

- Anàlisi d'inversions en el sector immobiliari residencial i no residencial.

- Criteris d'anàlisis i presa de decisions.

- Grans fons d'actius immobiliaris.

- Figures de gestió. Services i promoció delegada.

 

Activitats formatives:

Es desenvoluparan casos pràctics al llarg de les sessions amb la participació de tots els estudiants.

4. Planificació i gestió d'operacions immobiliàries I (5 ECTS - 34 hores lectives)

- Organització i dimensionament d'equips en una promotora immobiliària.

- Figures de gestió.

- Gestió de projecte i obra de l'administració pública.

- Contractació d'equips, agents i obra.

- Planificació d'operacions, control i control de costos.

- Documentació legal.

- Project management.

 

Activitats formatives:

Es desenvoluparan casos pràctics al llarg de les sessions amb la participació de tots els estudiants.

5. La innovació en el sector immobiliari I (3 ECTS - 18 hores lectives)

- Emprenedoria i innovació en operacions immobiliàries.

- TIC i robòtica.

- SIG, 3D i realitat virtual aplicada al sector immobiliari.

- El repte de la construcció industrialitzada.

 

Activitats formatives:

Desenvolupament d'un cas pràctic per grups. Desenvolupament de taules rodones.

6. Projecte final (3 ECTS)

Treball d'aplicació dels continguts treballats al llarg del Postgrau.

L'alumne comptarà amb la tutoria d'un professor del Postgrau. Es realitzaran sessions presencials amb la participació de tots els grups i sessions individuals en línia.

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu general
3.990 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
3.491,25 €
COAC Estudiant
3.491,25 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
2.992,5 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

BENEFICIS PAGAMENT AVANÇAT

- Si es fa el pagament abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.
- Si es fa el pagament de la formació fins a dos (2) mesos abans (4 de setembre) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 10% (a sumar als descomptes de col·legiació).
- Si es fa el pagament de la formació fins a un (1) mes abans (4 d'octubre) que comenci el postgrau, es farà un descompte d'un 5% (a sumar als descomptes de col·legiació).

 

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Entitats col·laboradores