Curso sobre dirección de empresas inmobiliarias
Cursos

Curs | DEA-Direcció d’empreses d’arquitectura

Compartir

En aquest curs aprendreu a professionalitzar el vostre estudi passant de ser taller a ser empresa d'arquitectura.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 30 de juliol (inclòs), pots beneficiar-te d'un 15% de descompte addicional als descomptes col·legials.

Lloc: Online
Dates: -
Edició: 1a
Direcció: Elena Orteu Giménez
Durada: 56 h
Horaris: Dijous de 15:00 a 19:00 h
Presentació

Les professions creatives com ara l’arquitectura també necessiten disposar d’eines de management que els permetin gestionar els seus estudis de manera sostenible en el temps. 

Aquestes eines han de conviure amb altres pel disseny i l’execució dels projectes. 

En aquest curs aprendreu a professionalitzar el vostre estudi passant de ser taller a ser empresa d'arquitectura.

Objectius

 • Aprendre les eines de la gestió empresarial Agile.
 • Augmentar els ingressos i els beneficis.
 • Aprendre com captar clients.  
 • Tenir i comunicar una marca que permeti a l’estudi ser visible.
 • Aprendre com créixer mitjançant aliances.  
 • Aprendre a liderar equips.
 • Millorar la negociació.
 • Innovar de manera escalable.

Destinataris

 • Responsables d’estudis d’arquitectura que vulguin esdevenir empreses altament competitives.
 • Arquitectes que vulguin millorar la seva manera d’exercir la professió des del punt de vista empresarial.
 • Arquitectes i startups que vulguin emprendre un nou projecte i els calgui un nou model de negoci.

Metodologia

Format

Online.

Criteris d'exposició

Participativa.

Estructura de les sessions

El Curs es desenvoluparà  en 56 hores, 14 sessions de 4 hores.

Cada sessió contindrà:  

 • Breu introducció dels conceptes
 • Exemples reals
 • Exercicis pràctics en grup
 • Proposta d’exercicis individuals sobre el propi estudi (opcional).

Casos pràctics

Participativa i pràctica, es treballarà amb la metodologia del cas amb exemples reals d’estudis d’arquitectura (learning by doing).

Visites previstes

Un arquitecte Director d’un estudi en expansió compartirà el seu cas d’èxit (a confirmar).

Sistema d'avaluació

Seguiment individual de l’evolució de cada participant. Els alumnes podran enviar els exercicis que hagin practicat sobre el seu estudi i rebre els comentaris directes dels docents.

Competències

 • Aprendre a gestionar un estudi d’arquitectura des del punt de vista empresarial per tal de que aquest sigui sostenible en el temps.  
Programa

M1.1 Repensar el Model de negoci: Diagnòstic 360º

 • Per què necessito un pla estratègic a la meva empresa?
 • Exemple: Anàlisi d'un cas real al model Canvas.
 • Diagnòstic participatiu: DAFO intern i extern, benchmark de la competència.
 • Exemple: Anàlisi d’un cas de diagnòstic real d’un estudi d’arquitectura anònim.
 • Proposta de treball individual: DAFO.

M1.2 La proposta de creació de valor compartit (CVC), Visió i Valors

 • Exposició voluntària dels treballs individuals (voluntària).
 • Definició inicial de línies estratègiques.
 • Proposta de valor, visió i valors. Guia pràctica per confeccionar-los.
 • Exemple: Assistència d'un estudi d'arquitectura convidat.
 • Proposta de treball individual: Preparació de les línies estratègiques, la proposta de valor, visió i valors de cada estudi dels alumnes.

M1.3 Què (objectius), Qui (clients), Com (recursos) i Quant (projeccions econòmiques)

 • Presentació individual de l'exercici anterior (voluntària).
 • Què: Fixació d'objectius a curt termini.
 • Qui: tipologies de clients, segmentació, reclutament, comunicació, relació, fidelització.
 • Exemple: Casos reals.
 • Com: Definir quins recursos humans, financers, físics i econòmics tinc per executar el meu pla estratègic.
 • Quant: quines projeccions econòmiques i financeres obtindré amb el pla, quin tipus de finançament necessito, etc.
 • Exemple: Casos reals.
 • Proposta de treball individual: Iniciar la preparació dels objectius del teu estudi.

M1.4 La implementació “agile” i l’alineació del Pla: Mètode OKR’s (Objectives and Key Results 360º)

 • Presentació individual de l'exercici anterior (voluntària).
 • Objectius Generals (GO), Objectius Departamentals (DO) i Resultats Clau (KR): Definició i metodologia.
 • Exemple: Assistència d'un estudi d'arquitectura convidat (explicació del seu cas d'èxit).
 • Exercici a l'aula: Construcció dels OKR's del teu estudi.

M1.5 Com interpretar i millorar les dades economicofinanceres clau

 • El compte de resultats: format, cadència, anàlisi de les desviacions. Accions correctores. Exercici en grup.
 • La Previsió de Tresoreria: com s'elabora, dades més rellevants, cadència, abast. Accions correctores. Exercici en grup.
 • El Balanç de situació: per a què serveix, quina informació rellevant puc obtenir.
 • Com calcular el cost per hora i el cost total d'un nou projecte. Exercici en grup.

M1.6 Com fer les projeccions econòmiques i financeres d’un pla estratègic

 • Com definir les hipòtesis de partida per confeccionar les projeccions econòmiques i financeres.
 • Com elaborar les projeccions dels comptes de resultats i previsions de tresoreria.
 • Com interpretar els resultats. Anàlisi de sensibilitat.
 • Exercici en grup.
 • Què hem de controlar en un Pla Estratègic.

M1.7 Com créixer sense augmentar la plantilla: Aliances estratègiques

 • Per què serveix una aliança estratègica.
 • Tipus d'aliances estratègiques per als arquitectes.
 • Avantatges i desavantatges de les aliances estratègiques.
 • Passos a seguir per a una aliança estratègica.
 • Exercici en grups: Identificar una aliança estratègica: proposta inicial.

M2.1 Gestionar les eines de màrqueting que m’ajudin a aconseguir projectes

 • Breu presentació (1') si hi ha participants que no van assistir al curs de Direcció Estratègica Agile (Elevator pitch).
 • Per a què serveix el màrqueting operatiu?
 • Segmentació dels públics objectius: clients, prescriptors i els usuaris dels edificis.
 • Principals eines de màrqueting per a arquitectes.
 • Exercicis pràctics en grups.
 • Exercici pràctic proper dia: Definir la segmentació de clients i prescriptors del teu despatx.

M2.2 Com gestiono de manera eficaç i eficient les meves vendes: prevenda, venda i postvenda

 • Exposició (voluntària) de l'exercici primer dia: Realitza i implementa el teu pla de màrqueting per als propers 3 mesos.
 • Com defineixo i implemento la prevenda.
 • La gestió de la venda.
 • La gestió de la postvenda, la gran oblidada dels arquitectes: és el camí per a la fidelització dels meus clients.
 • Exercicis pràctics en grups.

M2.3 Disseny de marca i els mitjans de comunicació més adequats per transmetre-la

 • Com definir la proposta de valor i el propòsit.
 • Definir els valors del meu despatx.
 • Adaptació de la marca i eslògan a la proposta de valor i valors.
 • Exercici en grup d’anàlisi de marques d’altres despatxos d’arquitectura.
 • Llistat de mitjans de comunicació: com triar els més adequats per al meu estudi.
 • Exercici proper dia: Anàlisi de la meva marca amb relació a la meva proposta de valor.

M2.4 La gestió dels mitjans de comunicació

 • Exposició voluntària exercici dia anterior.
 • La gestió dels mitjans de comunicació offline.
 • La gestió dels mitjans de comunicació on line.
 • Anàlisi del compte de LinkedIn.
 • Exercici en grup: anàlisi del compte de LinkedIn d'arquitectes.

M3.1 L’estil de direcció que vull per al meu estudi d’arquitectura

 • Estils de lideratge.
 • Com desenvolupar l'autoestima i l'apoderament necessaris per al lideratge.
 • Aprendre a conèixer i reconèixer el propi talent per al lideratge.
 • Exercici en grup per reconèixer el propi talent.

M3.2 En comptes de cedir, negociar

 • Què és una negociació? El llenguatge de la negociació.
 • Els 4 principis de la negociació integrativa o win-win.
 • Resolució de cas pràctic en grup (Rolle play)

M3.3 Com incrementar el valor dels meus productes/serveis: Innovació

 • Definició de la innovació perquè sigui escalable.
 • Fases de la innovació: Cultura de despatx, Metodologia, Anàlisi, Disseny, Pilot i Pla de llançament.
 • Exemples d’innovació en estudis d’arquitectura.
 • Com mesurar l'impacte de la innovació al meu estudi.
 • Exercici pràctic en grup: llançament de producte/servei.
Preus i matrícula
Preu General
1.288 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
1.127 €
COAC Estudiant
1.127 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
966 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.