Curso eficiencia energética y acondicionamiento acústico Escola Sert
Cursos

Criteris bàsics i càlculs senzills d'instal·lacions (E2)

Compartir

Per a poder assolir els coneixements que permetin integrar les instal·lacions en els projectes més habituals d’habitatge i altres edificis de petita entitat.  

Lloc: Tarragona | Carrer de Sant Llorenç 20-22
Dates: -
Direcció: Anna Casas, Dra.Arquitecta, i Arcadi de Bobes, arquitecte
Durada: 20 h
Idioma: Català
Horaris: Dimarts | de 15h a 19h
Presentació

Amb aquest curs aconseguirem:

-          Assolir els coneixements per tal de desenvolupar els càlculs senzills d’un projecte d'arquitectura energèticament eficient i acústicament confortable, assolint les eines necessàries per tal de millorar l’eficiència energètica dels edificis en general, a partir de la comprensió dels fluxos energètics que tenen lloc durant el seu ús.

-          Assolir els coneixements per a integrar les instal·lacions en els projectes més habituals d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar senzill, però també per altres edificis de petita entitat, que formen una gran part de la feina de l’arquitecte lliberal, i desenvolupar els càlculs al llarg de la redacció del projecte (bàsic, executiu, direcció d’obra), per tal de disposar d’una visió global del procés, amb especial atenció als conceptes bàsics.

Competències

El CTE i les altres normatives relacionades amb els temes, seran tractats tant des del punt de vista de compliment normatiu, com des d’una visió crítica i alternativa.

Tot i que els temes es plantejaran des del punt de vista de l’obra nova, gran part dels conceptes son també d’aplicació en rehabilitació.

Programa

-          Fontaneria i gas.

-          Sanejament, depuració.

-          Electricitat, il·luminació, telecomunicacions.

-          Calefacció, refrigeració, ventilació.

-       Energies renovables (solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica, aerotèrmia, geotèrmia…)

 

Format presencial, amb exposició de casos pràctics.

Notes

Aquest mòdul forma part del curs Criteris bàsics i càlculs senzills de sistemes de consdicionament i d'instal.lacions format per aquests dos mòduls:

1. Eines d'Eficiència Energètica i condicionament acústic en edificis de petit volum  (E1)

2. Criteris bàsics i càlculs senzills d'instal.lacions  (E2)

que es poden fer junts o per separat. 

Amb el suport
Amb la col·laboració
Preus i matrícula
Preu general
320 €
COAC quota bàsica | Entitats amb conveni
280 €
COAC Jove
300 €
COAC quota complementària
240 €
Serveis TGN
120 €