Plano urbanístico
Cursos
Formació Online

Curs | Introducció al planejament urbanístic

Places exhaurides
Compartir

El curs d’introducció al planejament urbanístic et formarà en la pràctica d’un urbanisme adaptat a les necessitats actuals. L’objectiu és conèixer els reptes actuals i els instruments urbanístics per fer-hi front.

Lloc: Online
Dates: -
Modalitat: Online
Edició: 2a
Direcció: Mònica Beguer - Helena Cruz
Durada: 17,5 h
Idioma: Català
Horaris: Dimecres de 16:00 a 18:30 h
Presentació

El planejament urbanístic és la disciplina que permet ordenar i planificar el futur dels territoris, pobles i ciutats. Aquest però és un procés complex que requereix d’una visió integral dels actuals reptes globals als que hem de front (canvi climàtic, sostenibilitat ambiental, econòmica i social, etc.), així com del coneixement dels instruments que regeixen el sistema de planejament urbanístic a Catalunya.

Aquest curs ofereix una introducció al coneixement dels instruments urbanístics tant pel que fa als aspectes tècnics (rang i competències, abast i continguts, tramitació, etc.), com als aspectes qualitatius que cal integrar per poder fer front als reptes actuals.

Objectius

 • Conèixer els instruments de planificació urbanística, tant pel que fa als aspectes tècnics (rang i competències, abast i continguts, tramitació, etc.),
 • Entendre millor la pràctica urbanística a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre casos pràctics, que permeten una millor comprensió de la matèria.
 • Disposar d’un espai de debat i reflexió compartida sobre la pràctica urbanística, que permetin aprofundir en el coneixement dels instruments de planejament.  

Destinataris

Professionals amb interès en introduir-se en la pràctica del planejament urbanístic i el coneixement dels seus instruments.

Metodologia

 • Format: 5 sessions on-line .
 • Criteris d'exposició: Exposicions magistrals sobre el contingut teòric, exposició de casos pràctics, i espai de debat a la darrera part de la sessió.
 • Estructura de les sessions: Exposició teòrica > 1  hora — Exposició cas pràctic > 1  hora — Preguntes i debat > 30 minuts
 • Casos pràctics: Consten en el programa detallat en cada sessió.
 • Sistema d'avalauació: Asistencia mínima al 80% de las sesiones.

Competències

 • Conèixer i familiaritzar-se amb el marc legal, els instruments i les eines de de la planificació urbanística
 • Adquisició de coneixements a través casos pràctics de planificació urbanística a diverses escales i casuístiques.

 

Programa

B1 > Les bases de la planificació urbanística 1: règim i qualificació del sòl

 • 10/04/2024
 • Presentació del curs i dels participants
 • Marc teòric: Marc legislatiu. Les bases de la planificació urbanística: règim i qualificació del sòl
 • Presentació dels casos pràctics que s’analitzaran durant el curs
 • Preguntes i debat

 

B2 > Les bases de la planificació urbanística 2: drets i deures

 • 17/04/2024
 • Presentació del curs i dels participants
 • Marc teòric: Les bases de la planificació urbanística: l’equilibri entre drets i deures. Els instruments de planejament urbanístic: figures de planejament, rang i competències.
 • Presentació dels casos pràctics que s’analitzaran durant el curs
 • Preguntes i debat

 

 

B3 > El planejament supramunicipal

 • 24/04/2024
 • Marc teòric: Plans Territorials Parcials (PTP), Plans Directors Territorials (PDT), Plans Territorials Sectorials (PTS). Criteris i directrius. Efectes sobre el planejament municipal
 • Cas pràctic: Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona (PTPMB)
 • Preguntes i debat

 

 

B4 > Planejament general

 • 8/05/2024
 • Marc teòric: Plans Directors Urbanístics (PDU), Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM, POUPM), Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM). Rang, abast i determinacions. Formulació, tramitació i continguts. Aspectes qualitatius: participació, sostenibilitat, salut, perspectiva de gènere.
 • Cas pràctic: POUM de Sant Jaume de Llierca (Accèssit Premi Catalunya d’Urbanisme 2016)
 • Preguntes i debat

 

 

 

B5 > Planejament derivat

 • 15/05/2024
 • Marc teòric: Plans Parcials Urbanístics (PPU, PPD), Plans de Millora Urbana (PMU), Plans especials urbanístics (PEU). Rang, abast i determinacions. Formulació, tramitació i continguts. Aspectes qualitatius: participació, sostenibilitat, salut, perspectiva de gènere.
 • Cas pràctic: PMU Mas de Bondia, Montornès de Segarra (Accèssit Premi Catalunya d’Urbanisme 2022)
 • Preguntes i debat

 

B6 > Gestió i desenvolupament

 • 22/05/2024
 • Marc teòric: Polígons d’Actuació Urbanística (PAU), Actuacions Aïllades de Dotació (AAD), Actuacions Aïllades d’Expropiació (AAE). Criteris de delimitació. Sistemes de gestió
 • Cas pràctic: MPGM barri de Puigmadrona, el Papiol
 • Preguntes i debat

B7 > Aplicació de coneixements sobre un cas pràctic

 • 29/05/2024
 • Cas pràctic: Modificació puntual de planejament per a la creació d’una nova àrea d’equipaments. Cas pràctic sobre el que es repassarà el contingut del curs, i s’explicarà la construcció del propi document per a la seva tramitació i aprovació.
 • Preguntes i debat
Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
280 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
245 €
COAC Estudiant
245 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
210 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.