descarbonitzant
Cursos
Formació Online

Descarbonitzant els materials: Introducció + La ruta del ciment

Compartir

El curs està format per quatre sessions, una introductòria i tres sessions amb representants d'agrupacions de fabricants de materials que disposen de fulls de ruta: ciment, acer i ceràmica. Les inscripcions són per cada jornada.

Lloc: Online
Dates:
Modalitat: Online
Edició: 1era Edició
Direcció: Albert Sagrera i Albert Cuchí, membres d'AUS
Durada: 4 h.
Idioma: Català
Horaris: de 10:00 a 14:00 h.

Presentació

La nova versió de la Directiva d'Eficiència Energètica dels Edificis (EPBD a les sigles en anglès) aprovada aquest mes de març, estén a tot el cicle de vida de l'edifici l'exigència de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle GEI fins a la descarbonització del sector el 2050. Aquesta exigència, que es mesurarà pel factor d'escalfament global, implica considerar les emissions degudes a la fabricació dels materials d'edificació. Aquestes emissions s'hauran de reduir fins a ser nul·les a mitjan segle, fet que suposa un gran repte per als materials usuals a la nostra edificació actual. Per aconseguir-ho, els fabricants de materials han dissenyat fulls de ruta de descarbonització que tracen la trajectòria que seguiran els processos de fabricació per disminuir-ne progressivament les emissions fins a convertir-se en materials 'zero emissions'. I fer-ho suposa esforços i canvis tècnics importants. Aquest nou model de materials amb zero emissions implicarà canvis importants en el sistema tècnic de l'edificació i és un repte al qual el sector de l'edificació ha de respondre dins de la seva pròpia trajectòria cap a la descarbonització el 2050. Els tècnics -i, a en concret, els arquitectes- com a prescriptors de materials, formarem part de l'estratègia global de descarbonització del sector i, fins i tot, hem de ser una part activa, amb lideratge, en aquesta transformació tan decisiva. És per això que des de l'Escola Sert i amb la col·laboració d'AUS, s'ha organitzat un curs que permet als arquitectes i altres tècnics entendre les claus d'aquest procés, així com les propostes dels fabricants de materials més importants a la nostra panòplia de tècniques constructives.

Programa

Dimerts 25 de juny. 

De 10:00 a 11:45 h.

Introducció. Descarbonizant els materials   

Albert Sagrera y Albert Cuchí, membres d'AUS i coordinadors del curs

Una primera sessió per presentar de forma adequada l'exigència de descarbonizació dels materials, el marc en el que es produeix i les claus del procés, així com el perquè de l'estructura del curs i de les següents sessions.

 

D' 11:45 a 12:15 h.

Descans

 

De 12:15 a 14:00 h.

El full de ruta del ciment 

Representant de l'entitat IECA · Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones i membres d'AUS.

La fabricació de ciment és una de les indústries que, globalment, genera més emissions de GEH. No només per l'ús d'energia sinó també perquè la calcinació de les calcàries en la fabricació del clínquer de ciment pòrtland genera emissions de diòxid de carboni. I el formigó és el material clau a la nostra edificació actual.

La sessió té dues parts: una primera on el representant de l'IECA presenta el full de ruta de descarbonització del ciment i del formigó, indicant-ne els passos, les accions que comporta, i el seu calendari, i una segona part on es realitza un debat sobre el full de ruta, els canvis que suposarà i la seva viabilitat general.

 

Següent sessió que necessiten inscripció prèvia:

2 de juliol

De 10:00 a 12:00 - El full de ruta de l'acer

De 12:00 a 14:00 - El full de ruta de la ceràmica

 

Preus i matrícula
Preu General
64 €
COAC Estudiant
60 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
56 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
48 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.