Fachada construida con materiales pesados
Cursos

Curs | Nous sistemes constructius: sistemes constructius pesants

Curs 2024-2025
Compartir

Avui en dia existeix un renovat interès pels sistemes constructius pesants, gràcies al seu caràcter local i de proximitat, la seva alta durabilitat, alta inèrcia tèrmica, el seu bon comportament higrotèrmic i acústic així  com per la seva implicació en el confort i la salut de les persones.

Aquest curs és una formació de referència sobre sistemes constructius pesants.

(Foto: Peter Osterwalder)

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial
Edició: 3a
Direcció: Marc Folch - Jordi Pagès - Miquel Rodríguez
Durada: 32 h
Idioma: Català i Castellà
Horaris: Dimarts de 15:00 a 19:00 h
Presentació

Nous materials i materials de sempre convenientment revisitats permeten, conservant les seves virtuts,  millorar les seves prestacions.

Durant segles els materials minerals han estat la base dels nostres sistemes constructius. Els darrers anys la preocupació pel comportament energètic dels nostres edificis, així com per la petja ecològica dels materials de construcció, ha portat a incrementar l’ús de sistemes constructius lleugers i construïts en sec. Però lluny de desaparèixer, avui en dia existeix un renovat interès pels sistemes constructius pesants, gràcies al seu caràcter local i de proximitat,  a la seva alta durabilitat, alta inèrcia tèrmica, el seu bon comportament higrotèrmic, acústic i al foc així  com per la seva implicació en el confort i la salut de les persones.

Nous materials i materials de sempre convenientment revisitats permeten, conservant les seves virtuts,  millorar les seves prestacions, l’agilitat de posta en obra, reduint l’energia embeguda i les emissions de CO2 vinculades. Durant el curs revisarem els sistemes constructius amb terra, pedra, materials ceràmics, formigó i calç sempre des d’una òptica contemporània.

Objectius

El curs —que es pensa com el tercer bloc del futur postgrau en nous sistemes constructius— proposa:

 • Aprofundir en els avantatges i inconvenients dels materials minerals. El seu comportament higrotèrmic, els avantatges de treballar amb inèrcia tèrmica i com reduir la seva petja ecològica.
 • Una visió crítica sobre l’ús del formigó i el seu gran impacte ambiental. Repensant el seu futur i les alternatives que presenten les noves tècniques i els nous materials.
 • Adquirir una visió amplia de les possibilitats de  materials tradicionals com la terra, la calç, la pedra o els materials ceràmics que convenientment revisitats i adaptats a les noves tècniques constructives ofereixen un nou nivell de prestacions.

Destinataris

En el marc de diversificació de la professió d’arquitecte, el curs proposa eixamplar l’interès en el fet constructiu en tot el seu abast: des de la formulació d’estratègies inicials fins al manteniment en la fase d´ús i explotació, passant per la prescripció, la planificació, la logística i la manufactura a taller i l’execució o muntatge in situ.

Hom vol contribuir a la formació de professionals que, més enllà dels àmbits clàssics de l’arquitecte, es puguin integrar també en processos industrials i tecnològics d’iniciatives vinculades amb la producció i manufactura, la construcció i l’edificació.

Metodologia

 • Format: Presencial
 • Criteris d'exposició: Classes teòriques participatives impartides per professionals i industrials del sector. Presentació de casos d’estudi per part de professionals de reconeguda trajectòria.
 • Estructura de les sessions: Sessions de 4 hores. Dues hores teòriques (Docents del curs) i dues hores anàlisi de casos d’estudi pràctics (Convidats i Docents del curs).
 • Casos pràctics: Casos d’estudi de la mà dels autors; arquitectes de reconegut prestigi i sòlida solvència tècnica i projectual.
 • VIsites previstes: En el cas que sigui viable, degut a la situació i condicionants de la pandèmia, es realitzarà una visita a un edifici en construcció o realitzat recentment amb el seu autor..
 • Sistema d'avaluació: Assistència del 80 %.

Competències

 • Comprendre els materials minerals pesants com a material de construcció des del punt de vista de les prestacions i comportament global de l’edifici.
 • Comprendre els vectors que cal tenir en compte a l’hora de triar un sistema constructiu mineral determinat.
 • Conèixer els diferents sistemes constructius pesants i les noves tècniques d’aplicació: àmbit d’ús, limitacions dels sistemes, avantatges i inconvenients, solucions constructives habituals, acabats i revestiments, discontinuïtats i punts singulars i posta en obra.
Programa

Sessió 1 (25/2/2025): Introducció

15:00 a 16:45:

 • Docent: Jordi Pagès
 • Caracterització.
 • Els tancaments monofulla pesants versus  tancaments multifulla lleugers.
 • Els avantatges de construir amb Inèrcia tèrmica versus construir lleuger.
 • Materials de sempre revisitats i nous materials.
 • Els materials minerals i la seva petja mediambiental. El problemes de la densitat.

17:15 a 19:00:

 • CAS D’ESTUDI: Roger Tudó, H Arquitectes

Sessió 2 (4/3/2025): Sistemes constructius en pedra

15:00 a 16:45:

 • Docent: Miquel Rodríguez
 • Característiques principals definitòries dels sistemes.
 • La pedra com a material reutilitzable. Construcció amb carreus
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients
 • Solucions constructives habituals. Estanqueïtat aire-aigua. Higrotèrmia, comportament mecànic. Les fulles suspeses.
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars

17:15 a 19:00:

 • CAS D’ESTUDI: José Toral, Peris Toral

Sessió 3 (11/3/2025): : Sistemes contemporanis de construcció amb terra

15:00 a 16:45:

 • Docent: FET AMB TERRA
 • La terra com a material de construcció.
 • El BTC (bloc de terra comprimida)
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients
 • Solucions constructives habituals.
 • Acabats i revestiments.
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars

17:15 a 19:00: CAS D’ESTUDI: Miquel Rodríguez, Xmade

Sessió 4 (18/3/2025):  : Sistemes constructius ceràmics

15:00 a 16:45:

 • Docent: Marc Folch
 • Característiques principals definitòries dels sistemes. La relació propietats-temperatura de cocció i la implicació en l’energia embeguda i emissions de CO2
 • Els blocs ceràmics. La construcció monofulla.
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients
 • Solucions constructives habituals. Estanqueïtat aire-aigua. Higrotèrmia, comportament mecànic. Les fulles suspeses.
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars

17:15 a 19:00:

 • CAS D’ESTUDI: TUTORIA TREBALL ALUMNES

Sessió 5 (25/3/2025): El futur del formigó. La calç

15:00 a 16:45:

 • Docent: Joan Ramon Rosell
 • L’impacte ambiental en la fabricació del ciment i la seva implicació en el formigó.
 • La cal. Pot ser una alternativa?

17:15 a 19:00: CAS D’ESTUDI: Marc Folch, Calderón Folch

Sessió 6 (1/4/2025): Sistemes constructius en formigó. Prefabricats

15:00 a 16:45:

 • Docent: Jordi Pagès
 • Industrialització versus prefabricació. Sistematització versus repetició
 • L’aprimament del formigó. El UHPC
 • Àmbit d’ús. Les limitacions del sistema. Avantatges i inconvenients.
 • Solucions constructives habituals. Estanqueïtat aire-aigua. Higrotèrmia, comportament mecànic. Els ancoratges regulables.
 • Discontinuïtats, obertures i punts singulars

17:15 a 19:00:

 • CAS D’ESTUDI: Carles Oliver, IBAVI

Sessió 7 (8/4/2025): Visita a taller o obra 2

 • Visita a taller o obra 2

Sessió 8 (22/4/2025): Presentació intermèdia del treball de curs

 • Presentació intermèdia del treball de curs

Altres docents:

Per aprofundir en tècniques i materials molt concrets es convidaran a 1-2 docents especialitzats amb sistemes constructius pesants / minerals.

Altres conferenciants:

Per als casos d’estudi que s’explicaran al llarg del curs, en format conferència compartida dins el marc “Centre Obert d’Arquitectura” del departament de Cultura del COAC, es convidaran TRES conferenciants. La conferència serà en obert per a tots els Col·legiats. .

Preus i matrícula
Preu general
614,4 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
537,6 €
COAC Estudiant
537,6 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
460,8 €

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Col·labora