Curso sobre licitaciones
Cursos

Escola d'estiu | Com puc presentar-me a un concurs amb garanties? Aspectes claus de la contractació pública i la Llei de l’Arquitectura

Compartir

Curs sobre licitacions públiques, on s'analitzaran els tipus de procediments mitjançant els quals es poden contractar aquests serveis. També se centra en els requisits per a poder concórrer en aquestes.

Recorda que si fas la teva matrícula abans del 31 de maig (inclòs), pots beneficiar-te d'un 10% de descompte addicional.

Dates: -
Modalitat: Online
Edició: 1ª
Direcció: Sílvia Subirana de la Cruz
Durada: 12 h
Idioma: Català
Horaris: Dijous de 15:30 a 18:30 h
Presentació

La contractació pública constitueix un dels eixos de funcionament del Sector Públic a través del qual les entitats que l'integren es proveeixen dels béns i serveis necessaris per al seu correcte funcionament i per al compliment de les funcions assignades.

Per la seva importància, esdevé una font de negoci per als despatxos i professionals proveïdors de serveis, en tant que són la porta d'entrada al Sector Públic.

És per això que esdevé indispensable conèixer el marc normatiu i les regles del joc.

El present curs té per objecte analitzar els principis que regeixen les licitacions públiques, els tipus de procediments mitjançant els quals es poden contractar dits serveis i els requisits que als que cal donar compliment per a poder concórrer en aquestes.

Entre aquests procediments destaca, per la seva especialitat, el relatiu al concurs de projectes, destinat a la contractació de serveis vinculats al procés arquitectònic i urbanístic, al que es dedica una sessió específica per tal que els alumnes coneguin les especialitats d'aquest procediment.

El curs esdevé una eina útil i indispensable per afrontar les licitacions públiques i, per analogia, els concursos que a vegades convoquen entitats privades, amb garanties d'èxit!

Objectius

L’objectiu del curs és donar a conèixer els principis, tipus de procediments i requisits als que cal donar compliment per a poder licitar, garantint que els arquitectes o despatxos d’arquitectura disposen de les eines necessàries per a poder guanyar una licitació pública o un concurs d’arquitectura.

Destinataris

 • Arquitectes professionals lliures.
 • Arquitectes municipals.
 • Advocats que assessorin a despatxos professionals.
 • Personal administratiu encarregat de preparar la documentació que han d’integrar els sobres d’una licitació.
 • Gerents o Directors d’operacions i/o negoci de despatxos professionals.

Metodologia

Criteris d'exposició

Les sessions seran eminentment pràctiques i es fomentarà la participació dels assistents.

Estructura de les sessions

 • 4 sessions de 3 hores cadascuna.
 • En cada sessió hi haurà 30 minuts de sessió pràctica.

Casos pràctics

 • 1 cas pràctic per sessió.

Sistema d'avaluació

 • Test final en finalitzar el curs.

Competències

Un cop realitzat el curs, els alumnes seran capaços d’identificar noves oportunitats de negoci i de desenvolupament professional a través del mercat que generen les licitacions públiques i, també, els concurs promoguts per entitats privades.

Aprendran a identificar a quines licitacions es poden presentar amb oportunitats reals de resultar adjudicataris i, el més important, com preparar les ofertes per ésser admesos als concursos i poder guanyar-los.

Així mateix, disposaran dels coneixements bàsics per tenir una relació professional fluida amb els òrgans de contractació i saber com actuar durant el procés d’execució dels contractes fins a la seva liquidació.

En darrer terme, coneixeran en profunditat què és un concurs de projectes i un concurs d’idees i què s’espera de les propostes que es demanen als arquitectes que hi participen, en qualsevol de les modalitats d’entrada.

Programa

Sessió 1.- Què necessitem saber per licitar?

 1. 1. Principis aplicables les licitacions públiques

 2.  2. Tipus de procediments de contractació

 3. 3. La Plataforma de Contractació

 4. 4. Certificats electrònics

 5. 5. Registres oficials: ROLECE

 6. 6. No incórrer en prohibició de contractar

 7.  7. Pla Anual de Contractació

 8. 8. Còmput de terminis per a la presentació d'ofertes

 9. 9. Oferta fora de termini

 10. 10. Errors a la presentació de l'oferta

Sessió 2.- Els requisits mínims per licitar: com presentar una oferta

 • 1. Solvència econòmica i financera, tècnica i/o professional
 • 2. Classificació empresarial
 • 3. Habilitació professional
 • 4. Adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte
 • 5. Condicions especials d'execució
 • 6. Criteris de valoració
 • 7. Com presentar una oferta
 • 8. Declaracions responsables
 • 9. Oferta económica
 • 10. Memòries tècniques i compliment de les especificacions tècniques

 

Sessió 3.- Adjudicació, formalització i compliment del contracte

 • 1. Obertura de sobres
 • 2. Classificació de les ofertes
 • 3. Ofertes anormalment baixes
 • 4. Formalització del contracte
 • 5. Compliment del contracte i conseqüències derivades de l'incompliment del contracte
 • 6. Resolució contractual
 • 7. Rehabilitació en cas de prohibició de contractar
 • 8. Dades confidencials de la oferta
 • 9. Recursos: modalitats i terminis
 • 10. Modificacions contractuals

Sessió 4.- El concurs de projectes

 • 1. Principis de la Llei d’Arquitectura
 • 2. Quan és obligatori tramitar un concurs de projectes?
 • 3. Diferències entre el concurs de projectes i el concurs d’idees
 • 4. Fases d’un concurs de projectes
 • 5. La importancia de respectar l’anonimat
 • 6. Modalitats d’entrada
 • 7. Solvència i adscripció de mitjans
 • 8. Premis
 • 9. Adjudicació de la redacció del projecte i direcció d’obra
 • 10. Exemples pràctics
Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
204 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
178,5 €
COAC Estudiant
178,5 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
153 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.