Aparato de medición de acústica
Cursos

Curs | Disseny acústic d’habitatges plurifamiliars. Aplicació del CTE DB-HR

Curs 2024-2025
Compartir

Curs sobre dissenys acústics als espais arquitectònics del tipus habitatges plurifamiliars. Et permetrà conèixer el CTE DB-HR per tal de realitzar un projecte acústic correcte a nivell de disseny i un bon seguiment de l’obra. Conèixer els objectius numèrics, els diferents paràmetres acústics, el procés de justificació (opció simplificada) i les diverses problemàtiques de l’execució de la obra. Es realitzarà un exercici pràctic d’un edifici d’habitatges plurifamiliar.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Presencial i en línia
Edició: 3a
Direcció: Ana Batlle Coderch
Durada: 12 h
Idioma: Català
Horaris: Dilluns de 15:30 a 18;30
Presentació

En tot edifici d’habitatges plurifamiliars és necessari assolir uns requeriments d’aïllament acústic d’acord amb el CTE DB-HR. En aquest curs aprendrem quins son aquests requeriments i com podem realitzar un projecte de justificació acústica mitjançant la opció simplificada del CTE DB-HR. Analitzarem totes les fases del projecte, començant per un bon disseny des del punt de vista acústic, seguint amb els detalls d’execució d’obra que cal tenir en compte per assolir els objectius d’acord amb el que s’ha dissenyat, i finalitzant amb les mesures de verificació finals.

Objectius

 • Conèixer la normativa acústica (CTE DB-HR) i definir les exigències d’aïllament i condicionament acústic d’un edifici
 • Conèixer les diferències entre la justificació general i la simplificada, i les eines associades a cadascuna d’elles
 • Conèixer la metodologia per realitzar un projecte acústic de justificació del CTE DB-HR mitjançant la opció simplificada
 • Realitzar un exercici pràctic d’un edifici d’habitatges plurifamiliar
 • Conèixer els aspectes més rellevants del seguiment de l’obra i els detalls constructius necessaris per assegurar que l’execució de les solucions acústiques sigui adequada.

Destinataris

Persones involucrades en el disseny, construcció i gestió dels edificis (despatxos de arquitectura i arquitectura tècnica, enginyeria, empreses constructores, administracions de finques…).

Metodologia

 • Format: Presencial i Streaming
 • Criteris d'exposició: Participativa
 • Estructura de les sessions: 6h teoria + 3 h pràctica amb exercici teòric + 3 h d’exercicis pràctics a l’aula
 • Casos pràctics: Justificación simplificada de un edificio de viviendas plurifamiliar

Competències

Un cop acabat el curs, l’alumne serà capaç de definir les exigències d’aïllament i condicionament acústic que han de complir els edificis, així com de calcular i justificar el compliment d’aquestes exigències mitjançant la opció simplificada del CTE DB-HR. 

A més, sabrà quins son els aspectes més importants a tenir en compte en l’execució de l’obra per tal d’assegurar el compliment de les exigències un cop finalitzada l’obra.

Programa

1. Conceptes previs d’acústica

.

2. Exigències del CTE DB-HR

 • Àmbits d’aplicació
 • Zonificació d’espais (recintes habitables, protegits, unitats d’ús, sorollosos…)
 • Exigències d’aïllament acústic a soroll aeri, d’impactes, condicionament i instal·lacions
 • Diferència entre els diferents paràmetres acústics que trobem als objectius i a les característiques dels materials (RA, DntA, D2m,nT,Atr, L’nTw…)
 • Exercici pràctic: amb un edifici plurifamiliar d’exemple, definir els objectius numèrics relatius a la façana d’acord amb els mapes de soroll de la zona, establir les zonificacions i els objectius numèrics de tot l’edifici.

3. Justificació general

 • Diferències entre opció general i opció simplificada
 • Eines disponibles: què fan i per que serveix cadascuna
 • Importància de l’elecció de les característiques acústiques de les solucions constructives: d’on obtinc l’aïllament de cada solució?
 • Fitxes justificatives a complimentar en la opció general

4. Justificació simplificada

 

 • Explicació pas a pas de les taules que cal consultar per justificar la opció simplificada
 • Fitxes justificatives a complimentar en la opció simplificada
 • Exercici pràctic: continuació de l’edifici plurifamiliar, analitzant les divisòries previstes en el projecte i les taules de la opció simplificada per definir quines solucions assoleixen les exigències acústiques de l’edifici.

5. Instal·lacions

 

 • Exigències i recomanacions en les instal·lacions
 • Valors recomanables de confort a l’interior de l’edifici
 • Diferència entre els diferents paràmetres acústics que trobem a les característiques dels fabricants (Lp, Lw)

6. Solucions constructives

 • Detalls de les unions i execucions de les diferents solucions constructives
 • Aspectes a tenir en compte en l’execució

7. Documents legals

 • Durant el projecte : fitxes a entregar en el projecte bàsic i executiu
 • Durant la obra : com verificar les característiques dels materials
 • Al finalitzar la obra : en quins casos i qui fa les mesures de verificació finals

8-Exercicis pràctics diversos per consolidar l’aprenentatge adquirit.

Exercicis pràctics diversos per consolidar l’aprenentatge adquirit.

Direcció i Professorat
Preus i matrícula
Preu General
204 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
153 €
COAC Estudiant
153 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
178,5 €

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Entitat col·laboradora