Conferencia sobre l'eina HULC
Cursos

Curs | L'eina de certificació energètica d’edificis HULC

Compartir

Un curs on coneixerem les novetats de la normativa sobre certificació energètica. Es realitzaran casos pràctics amb l'eina HULC, per obtenir el certificat energètic i verificar el document bàsic d'estalvi d'energia del CTE.

Lloc: Escola Sert | Carrer Arcs, 1-3. 08002. Barcelona
Dates: -
Modalitat: Online
Edició: 4a
Direcció: Ainhoa Mata - César de Cara
Durada: 18 h
Idioma: Català
Horaris: Dimarts de 15:30 a 18:30
Presentació

Els edificis a Europa consumeixen fins a un 40 % de l’energia final, sent a Catalunya, per la bonança del clima, de gairebé un 30%. Ens trobem en una situació d’emergència climàtica, i per tant la reducció d’aquest consum és clau, definint-se així a la normativa.

El Reial Decret 390/2021 regula el certificat energètic dels edificis. En el curs sobre certificació energètica es coneixeran les novetats en l’àmbit d’aplicació, en la tramitació de les rehabilitació... i altres canvis que introdueix la normativa. Tanmateix, es realitzarà una revisió dels conceptes del codi tècnic de l’edificació en el seu document d’estalvi d’energia (CTE DB-HE), per poder-los tenir present en la verificació del seu compliment amb la eina unificada LIDER-CALENER (HULC).

La nova directiva europea sobre eficiència energètica als edificis prevista per 2023, donarà una gran empenta a la rehabilitació.

Els fons Next Generation són un pla de recuperació sense precedents, per sortir de la crisi causada  per la pandèmia de la COVID 19. Els quatre eixos principals d’aquest pla són la transició ecològica, la transició digital, la cohesió territorial i social, i la igualtat de gènere. Una part important d’aquests recursos són per la rehabilitació dels edificis, establint com a marc comú a les ajudes, que cal reduir el 30% del consum d’energia primària no renovable de l’edifici.

Aquest curs ens ajudarà a aplicar el document bàsic d’estalvi d’energia als nostres projectes de rehabilitació i obra nova, contribuint a que el parc dels edificis arribi a ser més sostenible energèticament. Alhora, als exercicis es plantejarà quines mesures de rehabilitació compleixen amb el Codi Tècnic de l’Edificació i amb el requisit d’estalvi del 30% en consum d’energia primària no renovable, necessari per accedir als fons Next Generation.

Objectius

 1. Entendre el context normatiu a Espanya sobre eficiència energètica als edificis.
 2. Conèixer l’àmbit d’aplicació del RD 390/2021, que regula la certificació energètica d’edificis
 3. Conèixer l’àmbit d’aplicació i el els requeriments del document bàsic d’estalvi d’energia (DB HE del CTE).
 4. Realitzar casos pràctics amb la eina HULC.
 5. Verificar en els casos pràctics, quines mesures de rehabilitació compleixen amb la reducció del 30% de consum d’energia primària no renovable dels fons Next Generation.

Part pràctica:

Conèixer les dades que es mostren al certificat energètic i en la verificació dels Documents Bàsics d’estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació des d’un punt de vista pràctic i per mitjà de la eina informàtica reconeguda HULC. La eina la utilitzaran els alumnes durant el curs. Dotar els alumnes d’eines per que els seus edificis puguin assolir les exigències actuals d’estalvi energètic, per mitjà de millores passives i actives.

Destinataris

Persones implicades en el procés de disseny i construcció dels edificis i les rehabilitacions: equips d’arquitectura, arquitectura tècnica, enginyeries, enginyeries tècniques...

Metodologia

Format

Les sessions seran presencials. L'aula virtual permet realitzar consultes via xat en directe i les sessions queden gravades per a poder visualitzar-les a posteriori.

Criteris d'exposició

Les sis sessions combinaran parts teòriques i pràctiques.

En la part teòrica, el docent exposarà els continguts de la seva sessió, interactuant amb els alumnes i resolent dubtes.

Els alumnes aniran desenvolupant els exemples des dels seus ordinadors durant la classe.

Els alumnes exposaran les seves reflexions i solucions a problemes plantejats prèviament, amb l'objectiu de potenciar la metodologia “learning by doing”, on l'alumne aprèn a força d'enfrontar-se a problemes reals.

Estructura de les sessions

El programa s'estructura en 6 sessions de tres hores cadascun.

Casos pràctics

Habitatge unifamiliar, edifici plurifamiliar d’habitatges i edifici terciari, calculats amb el programa HULC.

Visites previstes

No

Sistema d'avaluació

Cap

Competències

Al finalitzar el curs es coneixerà l’eina HULC per realitzar el certificat energètic i verificar el compliment del document bàsic d’estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació, en diferents usos d’edificis. Comprovació que les mesures de millora serveixen per complir amb el reducció de consum energètic de les ajudes de rehabilitació dins dels fons Next Generation.

Programa

Sessió 1. Com utilitzar l’eina HULC.

 • Definició geomètrica, tancaments i transmitància tèrmica.
 • Reial decret 390/2021 que regula l’àmbit de la certificació energètica d’edificis.
 • Exercicis d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar.

Sessió 2. CTE 2019 HE0 Limitació del consum energètic i DB HE1 Condicions per al control de la demanda energètica

 • Definició de ponts tèrmics, ombres i proteccions solars.
 • Exercicis de verificació del compliment del CTE en obra nova i existent.

Sessió 3. Requisits energètics dels ajuts de rehabilitació d’habitatges

 • Exercicis pràctics de verificació de l’estalvi energètic.

Sessió 4. CTE 2019

 • DB HE4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’aigua calenta sanitària.
 • DB HE5. Generació mínima d’energia elèctrica.
 • Definició d’instal·lacions tèrmiques de l’edifici.
 • Exercici d’habitatge unifamiliar de verificació del CTE DB-HE.

 

Sessió 5. CTE 2019

 • DB HE3 Condicions de les instal·lacions d’enllumenat.
 • Definició d’instal·lacions tèrmiques de l’edifici.
 • Exercici d’habitatge plurifamiliar i petit terciari de verificació del CTE DB-HE.

Sessió 6. Ajuts Next Generation.

Exercicis per verificar el compliment del CTE DB-HE1 i la reducció de consum d’energia primària del 30% i reducció de la demanda de calefacció i refrigeració, segons els ajuts de rehabilitació d’habitatges del fons Next Generation.

Direcció i Professorat
Professorat
Preus i matrícula
Preu General
306 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
267,75 €
COAC Estudiant
267,75 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
229,5 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

 

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Entitat col·laboradora