Imagen del curso sobre edificación. Es un plano de ejemplo.
Cursos

Curs | L’accessibilitat com a eina de disseny

Compartir

Curs sobre l'accessibilitat com a eina de disseny a l'arquitectura. Comprèn l’accessibilitat més enllà de les normatives. A través de casos reals, s’exemplificarà com donar resposta a les barreres arquitectòniques i comunicatives. L’objectiu és potenciar la creativitat en el disseny universal de l’entorn construït.

Dates: -
Modalitat: Online
Edició: 4a
Direcció: Marta Bordas Eddy
Durada: 24 h
Idioma: Català i Castellà
Horaris: Dimecres de 15:30 a 18:30 h
Presentació

L’accessibilitat com a eina de disseny és un curs que adreça la importància d’abordar l’accessibilitat de manera integrada, per tal d’aconseguir un disseny universal de qualitat en el que tothom s’hi senti acollit.

El curs abordarà la temàtica de l’accessibilitat i el disseny inclusiu arquitectònic, parant especial atenció a l’entorn ja construït, on la llibertat d’actuació sol ser menor i donar resposta als requeriments exigents de la normativa requereix de major comprensió i enginy.

També es qüestionarà el disseny de la via pública i altres entorns no urbanitzats, sempre des d’una mirada inclusiva de manera que quedin acomodades les necessitats de tots els usuaris, sense excepció, sempre buscant l’equilibri necessari entre accessibilitat i patrimoni.

Es comptarà amb la participació de diversos experts en la temàtica: des d’arquitectes autors d’intervencions exemplars i persones amb expertesa en la supressió de barreres físiques, sensorials i cognitives, fins a usuaris amb diversitat funcional.

Objectius

 • Aprofundir en el disseny per a tothom de l’edificació i la via pública; cal buscar una mirada àmplia que vetlli tant per la necessitat de preservar el patrimoni, com pel deure d’assegurar la lliure mobilitat de tots els ciutadans, independentment de la seva diversitat funcional.
 • Comprendre els requisits de les normatives, entenent la diferència entre conceptes bàsics, similars però diversos (accessible / practicable / usable) i amb relació a la particularitat del context (espais públics, semi-públics, privats).
 • Familiaritzar-se amb els punts claus de disseny d’edificació inclusiva: accés, circulació horitzontal i vertical, usabilitat interior i evacuació.
 • Familiaritzar-se amb els punts claus de disseny de via pública i transport urbà inclusiu: disseny de carrers, voreres, guals, mobiliari urbà, etc., entenent la primordial  importància de la cadena d’accessibilitat.
 • Introducció de conceptes bàsics d’arquitectura sensorial i accessibilitat cognitiva, entenent la importància de la llegibilitat dels entorns.
 • Potenciar la creativitat en el disseny accessible tant d’edificacions, nuclis històrics, com de zones no urbanitzades i/o en la resolució d’altres possibles conflictes d’accessibilitat, a través d’exemples de bones pràctiques.

Destinataris

Tècnics municipals, arquitectes i estudiants d’arquitectura.

Metodologia

Format

On-line (primer dia de presentació i simulació presencial).

Criteris d'exposició

El curs combinarà sessions magistrals de contingut teòric i sessions amb experts convidats en format de ponències independents. Totes les sessions seran en format on-line, a excepció de la primera sessió introductòria de benvinguda, que serà presencial a la seu de COCEMFE, i de la darrera sessió de tancament del curs, que serà presencial a la cooperativa d’habitatge de Can Carner, a Castellar del Vallès.

El contingut teòric del curs abordarà principalment el recent publicat D.2009/2023, Nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya; es preveu una part participativa destinada a debat i/o resolució de dubtes al final de cada sessió. Es podran plantejar breus exercicis a resoldre de forma participativa i cooperativa a l’aula.

Els experts convidats presentaran projectes i/o casos d’estudi de reconegut interès, sempre buscant un format dinàmic i àgil, que permeti maximitzar la visualització d’exemples i potenciar una interactuació amb els alumnes.

Estructura de les sessions

 • 8 sessions de 3 h cadascuna.
 • Es combinaran sessions teòriques amb exemples/exercicis pràctics i sessions de ponències de projectes i/o recerca rellevants.
 • De manera puntual, s’organitzaran dues jornades presencials (la primera i última sessió del curs) de caràcter més pràctic, que permetrà situar i aterrar millor la temàtica del curs.

Casos pràctics

Cada sessió constarà de diversos casos pràctics il·lustratius.

Visites previstes

 • Visita i simulació de discapacitats a la seu de COCEMFE, a Barcelona.
 • Visita a la Cooperativa d’Habitatge intergeneracional de Can Carner, a Castellar del Vallès.

Sistema d'avaluació

No es requereix de cap prova final de coneixements, únicament assistència. Es valorarà positivament la participació a classe.

Competències

 • Comprensió del per què dels requeriments establerts en les normatives d’accessibilitat.
 • Establiment d’una metodologia per a ser capaços de dissenyar / validar dissenys que siguin inclusius i receptius a les necessitats de tots els usuaris.
 • Domini dels recursos i eines necessàries per a un òptim disseny universal.
Programa

Sessió 01 [presencial COCEMFE A CONFIRMAR; 29/05/24]: Introducció al curs + simulació de discapacitats

 • Adreça seu COCEMFE: Carrer 60, 19, 08040 Barcelona (Zona Franca)
 • 15.30 h: Marta Bordas, Dra. arquitecta, SomHabitat: Benvinguda i presentació del curs. Introducció al disseny accessible i a la diversitat funcional
 • 17.00 h: Simulació pràctica de discapacitats  - amb la col·laboració de COCEMFE

Sessió 02 [online; 05/06/24]: Arquitectura Sensorial

 •  Jornada ponències d’experts convidats
 •  15.30 h. Natalia Pérez Liebergesell, Dra. Arquitecta: “DeafSpace”
 •  16.30 h. Berta Brusilovsky, Arquitecta: “Accesibilidad sensorial y cognitiva”
 •  17.30 h. Ana Mombiedro, Arquitecta: “Neuroarquitectura & Wayfinding Aplicada al Proyecto Arquitectónico”

 

 

 

Sessió 03 [online; 12/06/24]: Accessibilitat al territori (1)

 • Jornada teòrica codi + ponència d’expert convidat
 • 15.30 h. Marta Bordas, Dra. arquitecta, SomHabitat: Sessió teòrica: Via pública i mobiliari urbà
 • 17.30 h. Marta Garcia-Milà, Arquitecta Secció Accessibilitat - Diputació de Barcelona: “Plans d’accessibilitat municipals”

Sessió 04 [online; 19/06/24]: Accessibilitat al territori (2)

 • Jornada teòrica codi + ponència d’expert convidat
 • 15.30 h. Marta Bordas, Dra. arquitecta, SomHabitat: Sessió teòrica: Espais de lleure i mitjans de transport
 • 17.30 h. Jona Garcia, Arquitecte Serveis de l’Espai Públic de l’AMB: “L’accessibilitat com a eina de disseny als parcs metropolitans”

Sessió 05 [online; 26/06/24]: Equipaments públics

 • Jornada ponències d’experts convidats
 • 15.30 h. Alex Dobaño, d’Avanti Studio: “Wayfinding, sistemes de orientación narratives y universales”
 • 16.30 h. Rosa Clotet; Llongueras Clotet Arquitectes: “L’accessibilitat incorporada des dels inicis de la projectació”.
 • 17.30 h. Enrique Rovira-Beleta; Rovira-Beleta accesibilidad SLP: “Assessoria en l’accessibilitat d’equipaments municipals”.

Sessió 06 [online; 03/07/24]: Accessibilitat a l’edificació (1)

 • Jornada teòrica codi + ponència d’expert convidat
 • 15.30 h. Marta Bordas, Dra. arquitecta, SomHabitat: Sessió teòrica: Accés i circulació a l’edifici
 • 17.30 h. Luis Gotor, PMMT Arquitectura: “La Clínica Girona, un exemple d’edifici accessible universalment”

Sessió 07 [online; 10/07/24]: Accessibilitat a l’edificació (2)

 • Jornada teòrica codi + ponència d’expert convidat.
 • 15.30 h. Marta Bordas, Dra. arquitecta, SomHabitat: Sessió teòrica: Usabilitat interior.
 • 17.30 h. Carla Habif Hassid; aia - Arquitectura i Accessibilitat: “L’accessibilitat com a premissa de projecte, l’arquitectura del s. XXI”.

Sessió 08 [presencial Can Carner; 17/07/24]: Tancament del curs + visita d’interès

 • Adreça: Masia Can Carner, Carrer de Can Carner, s/n, 08211 Castellar del Vallès, Barcelona
 • 15.30 h: Daniel Molina; SomHabitat: “Co-housing intergeneracional i sènior”
 • 17.00 h: Visita, debat i comiat del curs.
Preus i matrícula
Preu general
408 €
Col·legiats/des i Entitats col·laboradores
357 €
COAC Estudiant
357 €
Col·legiats/des amb Serveis complementaris contractats
306 €

Informa’t de les condicions d’inscripció i matriculació aquí.

Gaudeix d'una beca si et fas delegat/da!

Exerceix de nexe entre l'escola, els docents i els teus companys i gaudeix d'una important beca per desenvolupar aquestes tasques.  

Finança la teva formació!

Si vols finançar la teva formació amb el Préstec formació Sert, contacta amb barcelona@arquia.es o truca al 93 4826850.

Col·labora