Portada treball
Treball d'estudiants

Health criterias in the MINERGIE-ECO Standard

Daniel Tigges

El mercat de la construcció experimenta una gran transformació. L'eficiència energètica és ja norma legal, l'energia incorporada dels edificis ho serà aviat, però els aspectes relacionats amb la salut continuen descuidant-se en gran mesura, tot i que diversos estudis han demostrat els efectes nocius que els edificis actuals poden tenir sobre la salut.

 

Daniel Tigges
Màsters i Postgraus
Edificació i rehabilitació

Els estàndards de sostenibilitat solen anar un pas per davant de la legislació, de manera que poden oferir a l'inversor immobiliari una garantia sobre les mesures adoptades. Això és rellevant perquè cal assumir que no tots els professionals del sector de la construcció tenen prou coneixements en matèria de salut, i el catàleg de criteris d'un sistema de certificació pot oferir una bona ajuda.

L'objectiu d'aquest article és analitzar els aspectes de salut del sistema de certificació voluntari suís Minergie-ECO, comprovar si el tema de la salut és complet i avaluar si Minergie-ECO pot ser una ajuda interessant per als constructors i els arquitectes especialment sensibles als aspectes de salut dels projectes. Minergie va començar als anys 90 com un estàndard de construcció de baix consum energètic. Tot i això, gràcies a la cooperació amb l'associació Eco-Bau, des del 2006 s'ha convertit en una etiqueta de sostenibilitat amb l'afegit d'ECO.

L'annex ECO té en compte l'impacte ambiental i els aspectes relacionats amb la salut, i es centra a l'edifici en si, sense incloure-hi l'entorn ni l'emplaçament. Actualment, el certificat amb el sufix ECO només està disponible a Suïssa, però això podria canviar aviat gràcies a l'estratègia d'expansió de Minergie. L'etiqueta també es podria convertir en una alternativa atractiva al mercat local, gràcies al sistema orientat a la pràctica i als costos relativament baixos de la certificació.

En resum, es pot dir que gran part dels coneixements actuals sobre els aspectes de salut dels edificis estan inclosos en el catàleg de criteris. La flexibilitat de complir dos terços de tots els criteris fa que l'estàndard sigui favorable al mercat, tot i que li treu part de l’impacte. No obstant això, l'obtenció del certificat al mercat actual de la construcció exigeix un esforç considerable.